คอร์ดเพลง แผ่เมตตา – WONDERFRAME | คอร์ดถูกต้องที่สุด

คุณกำลังค้นหาหัวข้อ คอร์ดเพลง แผ่เมตตา – WONDERFRAME ที่ถูกต้องหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้นโปรดดูเนื้อเพลงของเพลงนี้ในขณะนี้. คอร์ดเพลง แผ่เมตตา – WONDERFRAME | คอร์ดล่าสุด. คอร์ดเพลง แผ่เมตตา – WONDERFRAME เก็บแรงCไว้ไปแผ่เมตGตาให้เธอดีกAmว่า  F คนแบบCนี้ยิ่งพูดเท่าไGหร่ยิ่งเสียเวAmลาด่าF คนของCฉันที่โดนแย่งGไป ได้ไปแAmล้วจงไปให้ไFกล ไม่ได้เDmสียใจ แค่กรวดFน้ำอEmวย  พDmรขอGให้โCชคดี E    Am เห็นเธอคุยกับเFขาทุกวัน C แต่เธอบอกว่าเGป็นแค่เพื่อนกัน  Am เชื่อใจก็เลยเFชื่อแบบนั้น ไม่Cคิดว่า Gมีอะไร  Am แต่ใครๆก็บFอกให้รู้ Cว่าเห็นเธอกับเGขาเดินด้วยกันอยู่  Am แค่มองก็Fพอจะรู้ ไม่Cใช่แค่เพื่อนที่เGธอคิด   * เพื่Amอนจริงๆ เธอบอกแค่เFพื่อนจริงๆ    แต่หยอกCล้อพูดคุยแบบเป็นแGฟนทุกสิ่ง    เธอบอกเพื่Amอนจริงๆ เธอบอกแค่เFพื่อนจริงๆ แต่สุดCท้ายเธอก็ทิ้งฉันGไป   ** เก็บแรงCไว้ไปแผ่เมตGตาให้เธอดีกAmว่า    F G      คนแบบCนี้ยิ่งพูดเท่าไGหร่ยิ่งเสียเวAmลาด่า  F G      คนของCฉันที่โดนแย่งGไป ได้ไปแAmล้วจงไปให้ไFกล      ไม่ได้เDmสียใจ แค่กรวดFน้ำอEmวย  พDmรขอGให้โCชคดี E   เวAmลาเธออยู่กับฉันเธอก็แอบแFชทแล้วกดปิดแจ้งเตือน ที่เCธอแอบคุยกับเขานี่คุยหลายGวันหรือคุยมาหลายเดือน หAmลังๆหายไปทุกวัน ออกไปทุกFวันแล้วบอกไปกับเพื่อน ทิ้งCฉันให้นั่งเหงาใจทุรนทุGรายอยู่กับคำเตือน ว่าเAmธอไปด้วยกันทุกวัน ทำกับเFขาเหมือนเป็นคนสำคัญ ไอCคนที่มาก่อนอย่างฉันจะต้องGพูดต้องคิดยังไง ให้Amพูดว่าฉันไม่เป็นไร แค่เพื่อนFกันตัวฉันเข้าใจ คงCดูโง่ไปใช่มั้ย ที่ไปเGชื่อคำโกหกเธอ   * เพื่Amอนจริงๆ เธอบอกแค่เFพื่อนจริงๆ    แต่หยอกCล้อพูดคุยแบบเป็นแGฟนทุกสิ่ง    เธอบอกเพื่Amอนจริงๆ เธอบอกแค่เFพื่อนจริงๆ แต่สุดCท้ายเธอก็ทิ้งฉันGไป ** เก็บแรงCไว้ไปแผ่เมตGตาให้เธอดีกAmว่า    F G      คนแบบCนี้ยิ่งพูดเท่าไGหร่ยิ่งเสียเวAmลาด่า  F G      คนของCฉันที่โดนแย่งGไป ได้ไปแAmล้วจงไปให้ไFกล      ไม่ได้เDmสียใจ แค่กรวดFน้ำอEmวย  พDmร   G ซ้ำ ( ** )   ไม่ได้เDmสียใจ แค่กรวดFน้ำอEmวย  พDmร ให้Gคนไม่Cรักดี.. … Read more

เนื้อเพลง เนื้อเพลง แผ่เมตตา – WONDERFRAME – Chordzaa.com | Lyric ออกใหม่

คุณกำลังค้นหาหัวข้อเนื้อเพลง เนื้อเพลง แผ่เมตตา – WONDERFRAME – Chordzaa.com ที่ถูกต้องหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้นโปรดดูเนื้อเพลงของเพลงนี้ในขณะนี้. Lyricเนื้อเพลง แผ่เมตตา – WONDERFRAME – Chordzaa.com | Lyrics ออกใหม่. เนื้อร้อง/ทำนอง : WONDERFRAME เรียบเรียง : Gamer Vader เก็บแรงไว้ไปแผ่เมตตาให้เธอดีกว่า  คนแบบนี้ยิ่งพูดเท่าไหร่ยิ่งเสียเวลาด่าคนของฉันที่โดนแย่งไป ได้ไปแล้วจงไปให้ไกลไม่ได้เสียใจ แค่กรวดน้ำอวย  พรขอให้โชคดี  เห็นเธอคุยกับเขาทุกวันแต่เธอบอกว่าเป็นแค่เพื่อนกันเชื่อใจก็เลยเชื่อแบบนั้น ไม่คิดว่า มีอะไรแต่ใครๆก็บอกให้รู้ ว่าเห็นเธอกับเขาเดินด้วยกันอยู่แค่มองก็พอจะรู้ ไม่ใช่แค่เพื่อนที่เธอคิด * เพื่อนจริงๆ เธอบอกแค่เพื่อนจริงๆ   แต่หยอกล้อพูดคุยแบบเป็นแฟนทุกสิ่ง   เธอบอกเพื่อนจริงๆ เธอบอกแค่เพื่อนจริงๆ   แต่สุดท้ายเธอก็ทิ้งฉันไป ** เก็บแรงไว้ไปแผ่เมตตาให้เธอดีกว่า          คนแบบนี้ยิ่งพูดเท่าไหร่ยิ่งเสียเวลาด่า        คนของฉันที่โดนแย่งไป ได้ไปแล้วจงไปให้ไกล     ไม่ได้เสียใจ แค่กรวดน้ำอวย  พรขอให้โชคดี  เวลาเธออยู่กับฉันเธอก็แอบแชทแล้วกดปิดแจ้งเตือนที่เธอแอบคุยกับเขานี่คุยหลายวันหรือคุยมาหลายเดือนหลังๆหายไปทุกวัน ออกไปทุกวันแล้วบอกไปกับเพื่อนทิ้งฉันให้นั่งเหงาใจทุรนทุรายอยู่กับคำเตือน ว่าเธอไปด้วยกันทุกวันทำกับเขาเหมือนเป็นคนสำคัญไอคนที่มาก่อนอย่างฉันจะต้องพูดต้องคิดยังไงให้พูดว่าฉันไม่เป็นไร แค่เพื่อนกันตัวฉันเข้าใจคงดูโง่ไปใช่มั้ย ที่ไปเชื่อคำโกหกเธอ * เพื่อนจริงๆ เธอบอกแค่เพื่อนจริงๆ   แต่หยอกล้อพูดคุยแบบเป็นแฟนทุกสิ่ง   เธอบอกเพื่อนจริงๆ เธอบอกแค่เพื่อนจริงๆ   แต่สุดท้ายเธอก็ทิ้งฉันไป ** เก็บแรงไว้ไปแผ่เมตตาให้เธอดีกว่า          คนแบบนี้ยิ่งพูดเท่าไหร่ยิ่งเสียเวลาด่า        คนของฉันที่โดนแย่งไป ได้ไปแล้วจงไปให้ไกล     ไม่ได้เสียใจ แค่กรวดน้ำอวย  พร    ซ้ำ ( ** ) ไม่ได้เสียใจ แค่กรวดน้ำอวย  พร ให้คนไม่รักดี.. รูปภาพธีมเนื้อเพลงเนื้อเพลง แผ่เมตตา – WONDERFRAME – Chordzaa.comจัดทำโดย Thejazzking.com. นอกจากบทความในหัวข้อLyricเนื้อเพลง แผ่เมตตา – WONDERFRAME – Chordzaa.com แล้วคุณยังสามารถดู Lyrics ถูกต้องที่สุดที่นี่: ดูเนื้อเพลงเพิ่มเติมที่นี่. เรา หวังว่าข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อเพลงเนื้อเพลง แผ่เมตตา – WONDERFRAME – Chordzaa.comที่เรานำเสนอจะ มีประโยชน์ สำหรับคุณ. คำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ … Read more