คอร์ดเพลง บอก – CLASH (แคลช) ⋆ คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง | คอร์ดเล่นเปียโน

คอร์ดเพลง บอก - CLASH (แคลช)

คุณกำลังค้นหาหัวข้อ คอร์ดเพลง บอก – CLASH (แคลช) ⋆ คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง ที่ถูกต้องหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้นโปรดดูเนื้อเพลงของเพลงนี้ในขณะนี้. คอร์ดเพลง บอก – CLASH (แคลช) ⋆ คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง | คอร์ดออกใหม่. เธอคงเหนื่อยใช่ไหม เรื่องรักระหว่างเรา เธอจึงไม่สน ไม่พูดจา เธอคงจะอ่อนล้าและคิดจะบอกลา เบื่อกับปัญหาของสองเรา ยิ่งใกล้เธอแค่ไหนยิ่งเจ็บในใจไม่เหลือฉันอีกแล้ว ได้โปรดเถอะบอก..บอก.. บอกให้ฉันรู้ฉันจะไป..บอก.. บอกให้ชัดเจนว่าไม่รักฉันจะเข้าใจหากเธอมีใครโปรดเถอะนะช่วยบอกที  ได้โปรดเถอะบอก..บอก.. บอกให้ฉันรู้ให้จบไป..บอก.. บอกให้ชัดเจนจะได้ไหมฉันพร้อมเข้าใจ หากเธอจะไป ถ้าหมดรักแค่บอกลาโปรดเถอะนะพูดออกมา เธอไม่ต้องห่วงฉัน แต่ฉันจะห่วงเธอหากเธอเสนอว่าต้องไปใจยังจะคงรักอย่างนี้ ตลอดกาลอยู่กับวันวานของสองเรา ยิ่งใกล้เธอแค่ไหนยิ่งเจ็บในใจไม่เหลือฉันอีกแล้ว ได้โปรดเถอะบอก..บอก.. บอกให้ฉันรู้ฉันจะไป..บอก.. บอกให้ชัดเจนว่าไม่รักฉันจะเข้าใจหากเธอมีใครโปรดเถอะนะช่วยบอกที  ได้โปรดเถอะบอก..บอก.. บอกให้ฉันรู้ให้จบไป..บอก.. บอกให้ชัดเจนจะได้ไหมฉันพร้อมเข้าใจ หากเธอจะไป ถ้าหมดรักแค่บอกลาโปรดเถอะนะพูดออกมา.. ( ดนตรี ) ได้โปรดเถอะบอก..บอก.. บอกให้ฉันรู้ฉันจะไป..บอก.. บอกให้ชัดเจนว่าไม่รักฉันจะเข้าใจหากเธอมีใครโปรดเถอะนะช่วยบอกที  ได้โปรดเถอะบอก..บอก.. บอกให้ฉันรู้ให้จบไป..บอก.. บอกให้ชัดเจนจะได้ไหมฉันพร้อมเข้าใจ … Read more

คอร์ดเพลง บอก – CLASH (แคลช) (คอร์ด ง่ายๆ) | คอร์ดเล่นเปียโน

คุณกำลังค้นหาหัวข้อ คอร์ดเพลง บอก – CLASH (แคลช) (คอร์ด ง่ายๆ) ที่ถูกต้องหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้นโปรดดูเนื้อเพลงของเพลงนี้ในขณะนี้. คอร์ดเพลง บอก – CLASH (แคลช) (คอร์ด ง่ายๆ) | คอร์ดเล่นเปียโน. Intro : / D / D / Bm / Bm /           / G / Em / G / A / D เธอคงเหนื่อยใช่ไA/C#หม เรื่องรักระหว่างเBmรา เธอจึงไม่Gสน ไม่Aพูดจา D เธอคงจะอ่อนA/C#ล้า และคิดจะบอกBmลา เบื่อกับปัญGหา ของสAองเรา * F#mยิ่งใกล้เธอแค่ไBmหนยิ่งเจ็บในGใจ ไม่เหลือฉันอีกแGmล้ว ** ได้โปรดเถอะDบอก บอก บอกให้ฉันรู้ฉันจะBmไป      บอก บอกให้ชัดเจนว่าไม่Gรัก.. ฉันจะเEmข้าใจ      หากเธอมีใGคร โปรดเถอะนะช่วยบอกAที..      ได้โปรดเถอะDบอก บอก บอกให้ฉันรู้ให้จบBmไป      บอก บอกให้ชัดเจนจะได้ไGหม.. ฉันพร้อมเEmข้าใจ      หากเธอจะGไป ถ้าหมดรักแค่บอกAลา      โปรดเถอะนะ พูดออกDมา.. D เธอไม่ต้องห่วงA/C#ฉัน แต่ฉันจะห่วงเBmธอ หากเธอเGสนอ ว่าAต้องไป D ใจยังจะคงA/C#รัก อย่างนี้ตลอดกBmาล อยู่กับวันGวาน ของสAองเรา * F#mยิ่งใกล้เธอแค่ไBmหนยิ่งเจ็บในGใจ ไม่เหลือฉันอีกแGmล้ว ** ได้โปรดเถอะDบอก บอก บอกให้ฉันรู้ฉันจะBmไป      บอก บอกให้ชัดเจนว่าไม่Gรัก.. ฉันจะเEmข้าใจ      หากเธอมีใGคร โปรดเถอะนะช่วยบอกAที..      ได้โปรดเถอะDบอก บอก บอกให้ฉันรู้ให้จบBmไป      บอก บอกให้ชัดเจนจะได้ไGหม.. ฉันพร้อมเEmข้าใจ      หากเธอจะGไป ถ้าหมดรักแค่บอกAลา      โปรดเถอะนะ พูดออกมา.. Instru : / D / D / Bm / Bm /             / G / Em / G / A / ** ได้โปรดเถอะDบอก บอก บอกให้ฉันรู้ฉันจะBmไป      บอก บอกให้ชัดเจนว่าไม่Gรัก.. ฉันจะเEmข้าใจ      หากเธอมีใGคร โปรดเถอะนะช่วยบอกAที..      ได้โปรดเถอะDบอก บอก บอกให้ฉันรู้ให้จบBmไป      บอก บอกให้ชัดเจนจะได้ไGหม.. ฉันพร้อมเEmข้าใจ      หากเธอจะGไป ถ้าหมดรักแค่บอกAลา      โปรดเถอะนะ พูดออกมา.. Outro : / D / D / Bm / Bm /            / G / Em / G / A /            / D / D / Bm / Bm /            / G / G / A / A / D / รูปภาพธีมคอร์ดเพลง บอก … Read more

เนื้อเพลง บอก CLASH | Lyric ล่าสุด

คุณกำลังค้นหาหัวข้อ เนื้อเพลง บอก CLASH ที่ถูกต้องหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้นโปรดดูเนื้อเพลงของเพลงนี้ในขณะนี้. เนื้อเพลง บอก CLASH | Lyric เผยแพร่ใหม่. เธอคงเหนื่อยใช่ไหม เรื่องรักระหว่างเรา เธอจึงไม่สนไม่พูดจา เธอคงจะอ่อนล้า และคิดจะบอกลา เบื่อกับปัญหาของสองเรา * ยิ่งใกล้เธอแค่ไหนยิ่งเจ็บในใจ ไม่เหลือฉันอีกแล้ว ** ได้โปรดเถอะบอก บอก บอกให้ฉันรู้ฉันจะไป บอก บอกให้ชัดเจนว่าไม่รัก ฉันจะเข้าใจ หากเธอมีใครโปรดเถอะนะช่วยบอกที ได้โปรดเถอะบอก บอก บอกให้ฉันรู้ให้จบไป บอก บอกให้ชัดเจนจะได้ไหม ฉันพร้อมเข้าใจ หากเธอจะไปถ้าหมดรักแค่บอกลา โปรดเถอะนะพูดออกมา เธอไม่ต้องห่วงฉัน แต่ฉันจะห่วงเธอ หากเธอเสนอว่าต้องไป ใจยังจะคงรัก อย่างนี้ตลอดกาล อยู่กับวันวานของสองเรา ( * , ** ) ( ** ) รูปภาพธีมเนื้อเพลง บอก CLASHจัดทำโดย Thejazzking.com. … Read more

คอร์ดเพลง บอก – CLASH (แคลช) | คอร์ดออกใหม่

คุณกำลังค้นหาหัวข้อ คอร์ดเพลง บอก – CLASH (แคลช) ที่ถูกต้องหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้นโปรดดูเนื้อเพลงของเพลงนี้ในขณะนี้. คอร์ดเพลง บอก – CLASH (แคลช) | คอร์ดออกใหม่. คอร์ดเพลง บอก – CLASH (แคลช) Intro : / D / D / Bm / Bm /            / G / Em / G / A / D เธอคงเหนื่อยใช่ไA/C#หม เรื่องรักระหว่างเBmรา เธอจึงไม่Gสน ไม่Aพูดจา D เธอคงจะอ่อนA/C#ล้า และคิดจะบอกBmลา เบื่อกับปัญGหา ของสAองเรา * F#mยิ่งใกล้เธอแค่ไBmหนยิ่งเจ็บในGใจ ไม่เหลือฉันอีกแGmล้ว ** ได้โปรดเถอะDบอก บอก บอกให้ฉันรู้ฉันจะBmไป      บอก บอกให้ชัดเจนว่าไม่Gรัก.. ฉันจะเEmข้าใจ      หากเธอมีใGคร โปรดเถอะนะช่วยบอกAที..      ได้โปรดเถอะDบอก บอก บอกให้ฉันรู้ให้จบBmไป      บอก บอกให้ชัดเจนจะได้ไGหม.. ฉันพร้อมเEmข้าใจ      หากเธอจะGไป ถ้าหมดรักแค่บอกAลา      โปรดเถอะนะ พูดออกDมา.. D เธอไม่ต้องห่วงA/C#ฉัน แต่ฉันจะห่วงเBmธอ หากเธอเGสนอ ว่าAต้องไป D ใจยังจะคงA/C#รัก อย่างนี้ตลอดกBmาล อยู่กับวันGวาน ของสAองเรา * F#mยิ่งใกล้เธอแค่ไBmหนยิ่งเจ็บในGใจ ไม่เหลือฉันอีกแGmล้ว ** ได้โปรดเถอะDบอก บอก บอกให้ฉันรู้ฉันจะBmไป      บอก บอกให้ชัดเจนว่าไม่Gรัก.. ฉันจะเEmข้าใจ      หากเธอมีใGคร โปรดเถอะนะช่วยบอกAที..      ได้โปรดเถอะDบอก บอก บอกให้ฉันรู้ให้จบBmไป      บอก บอกให้ชัดเจนจะได้ไGหม.. ฉันพร้อมเEmข้าใจ      หากเธอจะGไป ถ้าหมดรักแค่บอกAลา      โปรดเถอะนะ พูดออกมา.. Instru : / D / D / Bm / Bm /              / G / Em / G / A / ** ได้โปรดเถอะDบอก บอก บอกให้ฉันรู้ฉันจะBmไป      บอก บอกให้ชัดเจนว่าไม่Gรัก.. ฉันจะเEmข้าใจ      หากเธอมีใGคร โปรดเถอะนะช่วยบอกAที..      ได้โปรดเถอะDบอก บอก บอกให้ฉันรู้ให้จบBmไป      บอก บอกให้ชัดเจนจะได้ไGหม.. ฉันพร้อมเEmข้าใจ      หากเธอจะGไป ถ้าหมดรักแค่บอกAลา      โปรดเถอะนะ พูดออกมา.. … Read more