คอร์ดเพลง ดีเกินไป – Smile Buffalo (คอร์ด ง่ายๆ) | คอร์ดเพลงเล่นง่ายที่สุด

คุณกำลังค้นหาหัวข้อ คอร์ดเพลง ดีเกินไป – Smile Buffalo (คอร์ด ง่ายๆ) ที่ถูกต้องหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้นโปรดดูเนื้อเพลงของเพลงนี้ในขณะนี้. คอร์ดเพลง ดีเกินไป – Smile Buffalo (คอร์ด ง่ายๆ) | คอร์ดเล่นเปียโน. Intro : / D / A / Bm / G A /           / D / A / Bm / Bm /           / D / A / Bm / G A /           / D / A / Bm / Bm / ก่อนวันDนั้น สองเAราผูกพันคBmล้ายเพื่อน เธอเคยเDตือน ให้Aคงดั่งเพื่อนรักBmไว้ Dแต่ในใAจ คอยหBmวังให้เราผูกพันกันมากกว่าเEmพื่อนดี จึงให้เธอAทั้งใจ ผิดใช่ไDหม ที่Aฉันห้ามใจไม่Bmอยู่ ก็น่าจะDรู้ ที่Aทำเพื่อคำว่าBmรัก Dแค่คำที่เAธอ คอยBmย้ำคอยห้ามใจฉันมันยิ่งกว่าเEmชื้อเพลิง ที่คอยเAผาใจ.. * เลิกพูดได้ไDหม ว่าฉันAดีเกินไป    Bmนั่นหรือเหตุGผลที่ใAห้ได้D ไม่Aรักก็อย่าทำเBmห็นใจG A..    Dถ้าเลือกจะAไป แค่บBmอกความจริงเท่าGนั้น..    อย่ามาฆ่ากันด้วยคำว่า ดีเกินไป Instru : / D / A / Bm / G A /             / D / A / Bm / Bm /             / D / A / Bm / G A /             / D / A / Bm / Bm / จากแววDตา คิดAหรืออ่านใจไม่อBmอก ไม่ต้องปิดDบัง ซ้ำเAติมด้วยคำหวBmานๆ Dถ้าหากมีAใจ ต่อBmว่าแรงๆให้ฉันทำใจได้Emง่ายลง ก็อยากให้เAข้าใจ.. * เลิกพูดได้ไDหม ว่าฉันAดีเกินไป    Bmนั่นหรือเหตุGผลที่ใAห้ได้D ไม่Aรักก็อย่าทำเBmห็นใจG A..    Dถ้าเลือกจะAไป แค่บBmอกความจริงเท่าGนั้น..    อย่ามาฆ่ากันด้วยคำว่า ดีเกินไป * เลิกพูดได้ไDหม ว่าฉันAดีเกินไป    Bmนั่นหรือเหตุGผลที่ใAห้ได้D ไม่Aรักก็อย่าทำเBmห็นใจG A..    Dถ้าเลือกจะAไป แค่บBmอกความจริงเท่าGนั้น..    อย่ามาฆ่ากันด้วยคำว่า ดีเกินไป Instru : / D / A / Bm / G A /             / D / A / Bm / Bm /             / D / A / Bm / G A /             / D / A / Bm / Bm /             / D / A / Bm / G A / (ดีเกินไป ดีเกินไป ดีเกินไป ดีเกินไป) (Dดีเกินไป) อย่ามาฆ่าAกันด้วยคำว่า Bmดีเกินไป (ว่าDดีเกินไป) ฉันมันไม่Aดีพอใช่ไBmหม หรือGเธอมีAคนใหม่ (ว่าฉันDดีเกินไป) อย่ามาใช้เAลยไอ้คำว่า Bmดีเกินไป.D. รูปภาพธีมคอร์ดเพลง ดีเกินไป – Smile Buffalo … Read more

คอร์ดเพลง ดีเกินไป – Smile Buffalo | คอร์ดออกใหม่

คุณกำลังค้นหาหัวข้อ คอร์ดเพลง ดีเกินไป – Smile Buffalo ที่ถูกต้องหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้นโปรดดูเนื้อเพลงของเพลงนี้ในขณะนี้. คอร์ดเพลง ดีเกินไป – Smile Buffalo | คอร์ดพิมพ์ซ้ำ. คอร์ดเพลง ดีเกินไป – Smile Buffalo Intro : / D / A / Bm / G A /            / D / A / Bm / Bm /            / D / A / Bm / G A /            / D / A / Bm / Bm / ก่อนวันDนั้น สองเAราผูกพันคBmล้ายเพื่อน เธอเคยเDตือน ให้Aคงดั่งเพื่อนรักBmไว้ Dแต่ในใAจ คอยหBmวังให้เราผูกพันกันมากกว่าเEmพื่อนดี จึงให้เธอAทั้งใจ ผิดใช่ไDหม ที่Aฉันห้ามใจไม่Bmอยู่ ก็น่าจะDรู้ ที่Aทำเพื่อคำว่าBmรัก Dแค่คำที่เAธอ คอยBmย้ำคอยห้ามใจฉันมันยิ่งกว่าเEmชื้อเพลิง ที่คอยเAผาใจ.. * เลิกพูดได้ไDหม ว่าฉันAดีเกินไป    Bmนั่นหรือเหตุGผลที่ใAห้ได้D ไม่Aรักก็อย่าทำเBmห็นใจG A..    Dถ้าเลือกจะAไป แค่บBmอกความจริงเท่าGนั้น..    อย่ามาฆ่ากันด้วยคำว่า ดีเกินไป Instru : / D / A / Bm / G A /              / D / A / Bm / Bm /              / D / A / Bm / G A /              / D / A / Bm / Bm / จากแววDตา คิดAหรืออ่านใจไม่อBmอก ไม่ต้องปิดDบัง ซ้ำเAติมด้วยคำหวBmานๆ Dถ้าหากมีAใจ ต่อBmว่าแรงๆให้ฉันทำใจได้Emง่ายลง ก็อยากให้เAข้าใจ.. * เลิกพูดได้ไDหม ว่าฉันAดีเกินไป    Bmนั่นหรือเหตุGผลที่ใAห้ได้D ไม่Aรักก็อย่าทำเBmห็นใจG A..    Dถ้าเลือกจะAไป แค่บBmอกความจริงเท่าGนั้น..    อย่ามาฆ่ากันด้วยคำว่า ดีเกินไป * เลิกพูดได้ไDหม ว่าฉันAดีเกินไป    Bmนั่นหรือเหตุGผลที่ใAห้ได้D ไม่Aรักก็อย่าทำเBmห็นใจG A..    Dถ้าเลือกจะAไป แค่บBmอกความจริงเท่าGนั้น..    อย่ามาฆ่ากันด้วยคำว่า ดีเกินไป Instru : / D / A / Bm / G A /              / D / A / Bm / Bm /              / D / A / Bm / G A / … Read more