Lyrics “ยังมีฉัน (Yung Mee Chun)” by Catnap | Lyric ล่าสุด

คุณกำลังค้นหาหัวข้อLyrics “ยังมีฉัน (Yung Mee Chun)” by Catnap ที่ถูกต้องหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้นโปรดดูเนื้อเพลงของเพลงนี้ในขณะนี้.

Lyric“ยังมีฉัน (Yung Mee Chun)” by Catnap | Lyrics อัปเดตวันนี้.

Title: ยังมีฉัน / Yung Mee Chun (You Still Have Me)
Artist: Catnap
Album: OST Until We Meet Again ด้ายแดง
Year: 2020

คงเป็นวันเวลาที่เหนื่อย และล้าไม่มีใครๆ
Kong bpen wun welah tee neuay lae lah mai mee krai krai
It’s probably a time of weariness and exhaustion when you have no one else
หนึ่งวันคงนานเกินไป เกินกว่าใจ
Neung wun kong nahn gern bpai gern gwah jai
One day is probably too long, longer than your heart
มันจะมีแรงก้าวไป
Mun ja mee raeng gao bpai
Has the strength to get through
ปล่อยทุกวันผ่านไปโดยไม่สนอะไร
Bploy took wun pahn bpai doy mai son arai
You let every day pass by without caring about anything

See also  Lyrics คอร์ด เนื้อเพลง เมาะๆแมะๆ ก๊อต ศักดิ์ตะวัน JOOXCHORD | Lyric ล่าสุด

ก็ยังวนเวียนทนไปกับความอ่อนไหวเกินใครบรรยาย
Gor yung won wian ton bpai gup kwahm aun wai gern krai bunyai
You still continue to endure with a weakness beyond anyone’s explanation
กี่ความกังวลในใจคอยทำร้าย
Gee kwahm gung won nai jai koy tum rai
How many worries in your heart keep hurting you?
ต้องอดทนไปนานเท่าไหร่
Dtaung aut ton bpai nahn tao rai
How long must you tolerate this?
อยากหนีไปให้ไกล
Yahk nee bpai hai glai
You want to run far away
ให้มันแสนไกล
Hai mun saen glai
So far away

เธอรู้รู้ตัวบ้างไหม
Tur roo dtua bahng mai
Do you realize
ว่าเธอเธอนั้นยังมีใคร
wah tur tur nun yung mee krai
That you, you still have someone?
เธอไม่เดียวดาย
Tur mai diao dai
You’re not alone
เธอไม่เคยไม่เหลือใคร
Tur mai koey mai leua krai
You’ll never be without anyone left

อย่ากลัว
Yah glua
Don’t be scared

(*) ยังมีฉันทั้งคนเมื่อเธอสับสนเมื่อเธอเสียใจ
Yung mee chun tung kon meua tur sup son meua tur sia jai
You still have me when you’re confused or when you’re sad
นี่ไงมีฉันนี่ไง ไม่ห่างไกล
Nee ngai mee chun nee ngai mai hahng glai
Here, you have me right here, I’m not far away
ไม่ว่าเธอจะเจอเรื่องไหน
Mai wah tur ja jur reuang nai
No matter what you’ll face
จะร้ายแรงเท่าไรจะไม่ทิ้งไป
Ja rai raeng tao rai ja mai ting bpai
However bad it gets, I won’t abandon you
อย่ากลัวยังมีฉันทั้งคนเธอจะผ่านพ้นคืนวันร้อนใจ
Yah glua yung mee chun tung kon tur ja pahn pon keun wun raun jai
Don’t be scared, you still have me, you’ll get through the anxious nights
จะยังมีฉันนี่ไงไม่ห่างไป
Ja yung mee chun nee ngai mai hahng bpai
You’ll still have me right here, I’m not far
ถ้าเธอลองมองมาเมื่อไร
Tah tur laung maung mah meua rai
If you ever try looking
จะรู้ว่ามีใครที่ทั้งหัวใจ
Ja roo wah mee krai tee tung hua jai
You’ll know you have someone whose entire heart
พร้อมดูแลเธอ
Praum doo lae tur
Is ready to take care of you

See also  Lyricsฟังเพลง เพลย์บอยสำราญ - นุก สมัชญ์ feat. Oui BuddhaBless (ฟังเพลงเพลย์บอยสำราญ) | เนื้อเพลง เผยแพร่ใหม่

ต่อไปจะเป็นยังไง ลำบากแค่ไหน ยากเย็นเพียงใด
Dtor bpai ja bpen yung ngai lumbahk kae nai yahk yen piang dai
However things will be next, however hard or difficult it may be
อย่ามัวไปกลัวอะไรจงจำไว้
Yah mua bpai glua arai jong jum wai
Don’t be afraid of anything, remember that
ตราบใดที่ฉันยังหายใจ
Dtrahp dai tee chun yung hai jai
As long as I’m still breathing
ฉันพร้อมเดินต่อไปข้างๆเธอ
Chun praum dern dtor bpai kahng kahng tur
I’m ready to continue on beside you

See also  Lyrics ฟังเพลง คำ Rhyme (คำราม) - แจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก (ฟังเพลงคำ Rhyme (คำราม)) | Lyric ล่าสุด

อยากให้รู้รู้ตัวเอาไว้
Yahk hai roo roo dtua ao wai
I want you to realize
ว่าเธอเธอนั้นยังมีใคร
wah tur tur nun yung mee krai
That you, you still have someone
เธอไม่เดียวดาย
Tur mai diao dai
You’re not alone
เธอไม่เคยไม่เหลือใคร
Tur mai koey mai leua krai
You’ll never be without anyone left

อย่ากลัว
Yah glua
Don’t be scared

(*,*)

รูปภาพธีมเนื้อเพลง“ยังมีฉัน (Yung Mee Chun)” by Catnapจัดทำโดย Thejazzking.com.

เนื้อเพลง“ยังมีฉัน (Yung Mee Chun)” by Catnap
Lyric“ยังมีฉัน (Yung Mee Chun)” by Catnap

นอกจากบทความในหัวข้อLyrics“ยังมีฉัน (Yung Mee Chun)” by Catnap แล้วคุณยังสามารถดู Lyric อัปเดตใหม่ที่นี่: ดูเนื้อเพลงเพิ่มเติมที่นี่.

เรา หวังว่าข้อมูลเกี่ยวกับLyric“ยังมีฉัน (Yung Mee Chun)” by Catnapที่เรานำเสนอจะ นำมาซึ่งมูลค่ามากมาย สำหรับคุณ.

ผู้คนกำลังมองหาหัวข้อ เนื้อเพลง“ยังมีฉัน (Yung Mee Chun)” by Catnap.

#ยงมฉน #Yung #Mee #Chun #Catnap.

“ยังมีฉัน (Yung Mee Chun)” by Catnap.

Leave a Comment