Lyrics “พอ (Por)” by Bedroom Audio | Lyrics ถูกต้องที่สุด

คุณกำลังค้นหาหัวข้อLyric “พอ (Por)” by Bedroom Audio ที่ถูกต้องหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้นโปรดดูเนื้อเพลงของเพลงนี้ในขณะนี้.

Lyrics“พอ (Por)” by Bedroom Audio | Lyrics อัปเดตใหม่.

Title: พอ / Por (Enough)
Artist: Bedroom Audio
Album: Bedroom Audio

Year: 2017

วันนี้ที่มีก็แค่ตัวฉันอยู่ตรงนี้
Wun nee tee mee gor kae dtua chun yoo dtrong nee
These days, it’s just me right here
กับทุกนาทีที่ต้องเจ็บช้ำจากวันนั้น
Gup took nahtee tee dtaung jep chum jahk wun nun
With every moment that must hurt since that day
จะลุก จะยืน จะฝืน จะทน ก็ล้ม ก็พัง
Ja look ja yeun ja feun ja ton gor lom gor pung
I’ll get up, I’ll stand, I’ll resist, I’ll endure, and fall and collapse
กับความรักที่เธอซ้ำทำลาย
Gup kwahm ruk tee tur sum tum lai
With the love that you keep destroying

ทุกครั้งทุกคราว ที่ทุ่มเทให้ใครทั้งใจ
Took krung took krao tee toom tay hai krai tung jai
Every time that I devoted my entire heart to someone
ที่เหลือ ที่คืน ที่กลับมา คือเศษหัวใจ
Tee leua tee keun tee glup mah keu set hua jai
What was left, what was returned, what I got back was a fraction of it
ลองเทอีกทีให้รักเธอไป
Laung tay eek tee hai ruk tur bpai
I tried devoting it again to loving you
แต่วันนี้ กลับมีฉัน คนเดียว
Dtae wun nee glup mee chun kon diao
But today, I ended up alone

(*) เราสองคนต้องห่างไกล
Rao saung kon dtaung hahng glai
The two of us must separate
แต่ตัวฉันเองที่เสียใจ
Dtae dtua chun eng tee sia jai
But I’m the one who’s sad
วันนี้เธอไปอยู่ไหน
Wun nee tur bpai yoo nai
Today you’ve gone somewhere
ในวันที่ฉันมีแต่น้ำตา
Nai wun tee chun mee dtae num dtah
On the day that I have only tears

See also  Lyricsเพลง นในฝัน บี้ x เป่าเปา ฟังเพลง MV เพลงนในฝัน | Lyric ออกใหม่

(**) รักที่จบ กับเธอที่พบกันแค่เพียงผ่าน
Ruk tee jop gup tur tee pob gun kae piang pahn
A love that ended with you who met me only in passing
ฝันแสนดีที่มีเธอไม่นาน ตื่นขึ้นมาก็จาง หายไป
Fun saen dee tee mee tur mai nahn dteun keun mah gor jahng hai bpai
The wonderful dream of having you was short, I woke up and it faded away
หัวใจเจ็บ พอแล้วทำไมความรักต้องทำร้าย
Hua jai jep por laeo tummai kwahm ruk dtaung tum rai
My heart aches, enough is enough, why does love have to hurt you?
ทั้งหัวใจที่ให้ไป ต้องช้ำเจียนตาย
Tung hua jai tee hai bpai dtaung chum jian dtai
My entire heart that I’ve given you must be hurt to death
เป็นเศษใจที่ยับเยิน
Bpen set jai tee yup yern
It’s a piece of my heart that was damaged

วัน วันและคืน คืนที่ฉันต้องยืนอยู่เดียวดาย
Wun wun lae keun keun tee chun dtaung yeun yoo diao dai
The days, the days and nights, the nights that I have to stand alone
ข้างกายมันไม่มีผู้คน มืดมน หม่นหมอง สมองกับหัวใจ
Kahng gai mun mai mee poo on meut mon mon maung samaung gup hua jai
There’s no one beside me, it’s dark and gloomy, my brain and my heart
เหมือนมันจะเป็นไข้ เหมือนมันกำลังใกล้ตาย
Meuan mun ja bpen kai meuan mun gumlung glai dtai
Are like they’re sick, it’s like they’re close to death
ที่เธอมาทิ้ง มาลา มาจาก
Tee tur mah ting mah lah mah jahk
You dumped me, you said good-bye, you left
มาพรากความรักของฉันไป
Mah prahk kwahm ruk kaung chun bpai
You separated my love from me

See also  เนื้อเพลงฟังเพลง ให้รักเป็นคำตอบ - หวิว ณัฐพนธ์ (ฟังเพลงให้รักเป็นคำตอบ) | Lyrics เผยแพร่ใหม่

มองฟ้าให้ตาสว่าง ฟ้ากลับกลายเป็นสีเทา
Maung fah hai dtah sawahng fah glup glai bpen see tao
I look up at the sky in wonder, the sky has become grey
ฟังเสียงมาเรียมแล้วใจมันเศร้า
Fung siang mah riam laeo jai mun sao
I listen to Mariam’s voice and my heart is sad
ชีวิตของเรากับภาพฝัน
Cheewit kaung rao gup pahp fun
My life was an illusion
เรามันคนใจน้อย พี่บอยตรัยเค้าบอกว่างั้น
Rao mun kon jai noy pee boy dtrai kao bauk wah ngun
I’m a sensitive person, Boy Trai told me that
ทุกคืน ทุกวัน เวลาเหล่านั้น ที่มันยังจดยังจำ
Took keun took wun welah lao nun tee mun yung jot yung jum
Every night, every day, those times I still remember
ยังฝังในหัว ก็พอเลย
Yung fung nai hua gor por loey
It’s still embedded in my head, enough is enough

(*,**,*,**)

เปลืองหัวใจกับใครที่ไม่รักจริง
Bpleuang hua jai gup krai tee mai ruk jing
I’ve wasted my heart on someone who didn’t really love me
ทอดทิ้ง ปล่อยฉันเอาไว้ลำพัง
Taut ting bploy chun ao wai lumpung
They threw me away, leaving me alone
พอแล้วใจ จะไม่รักใคร
Por laeo jai ja mai ruk krai
I’ve had enough, heart, I won’t love anyone else
ต่อไปจากนี้จะไม่สนใจ
Dtor bpai jahk nee ja mai son jai
From now on, I won’t care
ทุ่มเทให้ใจไปให้ใคร
Toom tay hai jai bpai hai krai
Or devote my heart to anyone
ต้องช้ำเจียนตายเป็นเศษใจที่ยับเยิน
Dtaung chum jian dtai bpen set jai tee yup yern
I must hurt to death, it’s a piece of my heart that was damaged

See also  เนื้อเพลงเพลง หยุดอยู่ตรงนั้น Scrubb ฟังเพลง MV เพลงหยุดอยู่ตรงนั้น | Lyric ล่าสุด

   

Lyrics – กวิน ศิรินาวิน,ธีรยุทธ สุทธิวารี
Melodies – กวิน ศิรินาวิน
Arranged – AudioJiffy Labs , Bedroom Audio , อชิตะหลิน
Producer – Audiojiffy Labs
Co Producer – Bedroom Audio

   
So when I first listened to this, I didn’t realize my Youtube player was set to 1.5x speed. And I really got into it, I liked the energy and the beat and sound of it all. Then I realized it was sped up, so I tried to listen to it at normal speed and was a little disappointed haha. They should release a sped-up remixed version of this song. I’m not a fan of the sad you-left-me-and-now-I’m-alone-boo-hoo lyrics, but I like the sound of the male and female voices together a lot. I think this is the best song Bedroom Audio has put out so far. Perhaps I’ll give their album a listen-to~

รูปภาพธีมLyrics“พอ (Por)” by Bedroom Audioจัดทำโดย Thejazzking.com.

Lyric“พอ (Por)” by Bedroom Audio
Lyrics“พอ (Por)” by Bedroom Audio

นอกจากบทความในหัวข้อLyrics“พอ (Por)” by Bedroom Audio แล้วคุณยังสามารถดู Lyrics ออกใหม่ที่นี่: ดูที่นี่.

https://thejazzking.com หวังว่าข้อมูลเกี่ยวกับLyrics“พอ (Por)” by Bedroom Audioที่เรานำเสนอจะ นำมาซึ่งมูลค่ามากมาย สำหรับคุณ.

การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ Lyric“พอ (Por)” by Bedroom Audio.

#พอ #Por #Bedroom #Audio.

“พอ (Por)” by Bedroom Audio.

Leave a Comment