เนื้อเพลง

Lyrics คอร์ด เนื้อเพลง อย่าเว้าหลาย สาธิต ตายต่ำ Feat. jooxchord | Lyrics ออกใหม่

คุณกำลังค้นหาหัวข้อเนื้อเพลง คอร์ด เนื้อเพลง อย่าเว้าหลาย สาธิต ตายต่ำ Feat. jooxchord ที่ถูกต้องหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้นโปรดดูเนื้อเพลงของเพลงนี้ในขณะนี้.

Lyricคอร์ด เนื้อเพลง อย่าเว้าหลาย สาธิต ตายต่ำ Feat. jooxchord | Lyric เผยแพร่ใหม่.

อย่าเว้าหลาย

ฟ้าวยก ฟ้าวยก
ผู้ถ่าเขากะถ่า ผู้ถ่าเขากะถ่า
รินมา รินมา
อย่าเว้าหลาย อย่าเว้าหลาย
ฟ้าวยก ฟ้าวยก
ผู้ถ่าเขากะถ่า ผู้ถ่าเขากะถ่า
รินมา รินมา
อย่าเว้าหลาย อย่าเว้าหลาย
ฟ้าวยก ฟ้าวยก
ผู้ถ่าเขากะถ่า ผู้ถ่าเขากะถ่า
รินมา รินมา
อย่าเว้าหลาย อย่าเว้าหลาย
ฟ้าวยก ฟ้าวยก
ผู้ถ่าเขากะถ่า ผู้ถ่าเขากะถ่า
รินมา รินมา
เฮ้ย มึงเข้าใจบ้างดิวะ
ว่าบรรยากาศในการร่ำสุรา
มันมีเรื่องราวมากมาย
ในวงเหล้าอะ มันมีอะไรหลายๆ อย่าง
ที่มึงต้องศึกษา
ไหนจะต้องหยิบมือถือมาเล่น Tiktok
ไหนจะต้อง Inbox ไปหาผู้หญิง
ไหนอะกับแก้มเต็มโต๊ะอีก
มึงต้องเข้าใจบ้างดิวะ
มึงต้องเข้าใจบ้างดิวะ
อย่าเว้าหลาย อย่าเว้าหลาย
ฟ้าวยก ฟ้าวยก
ผู้ถ่าเขากะถ่า ผู้ถ่าเขากะถ่า
รินมา รินมา
อย่าเว้าหลาย อย่าเว้าหลาย
ฟ้าวยก ฟ้าวยก
ผู้ถ่าเขากะถ่า ผู้ถ่าเขากะถ่า
รินมา รินมา
มึงสิฟ้าวไปไส (มึงสิฟ้าวไปไส)
มึงสิฟ้าวไปไส (มึงสิฟ้าวไปไส)
มึงสิฟ้าวไปไส (มึงสิฟ้าวไปไส)
บักห่าขั้วมึงเอ้ย (บักห่าขั้วมึงเอ้ย)
มึงสิฟ้าวไปไส (มึงสิฟ้าวไปไส)
มึงสิฟ้าวไปไส (มึงสิฟ้าวไปไส)
มึงสิฟ้าวไปไส (มึงสิฟ้าวไปไส)
บักห่าขั้วมึงเอ้ย (บักห่าขั้วมึงเอ้ย)
อย่าเว้าหลาย อย่าเว้าหลาย
ฟ้าวยก ฟ้าวยก
ผู้ถ่าเขากะถ่า ผู้ถ่าเขากะถ่า
รินมา รินมา
อย่าเว้าหลาย อย่าเว้าหลาย
ฟ้าวยก ฟ้าวยก
ผู้ถ่าเขากะถ่า ผู้ถ่าเขากะถ่า
รินมา รินมา
อย่าเว้าหลาย อย่าเว้าหลาย
ฟ้าวยก ฟ้าวยก
ผู้ถ่าเขากะถ่า ผู้ถ่าเขากะถ่า
รินมา รินมา
อย่าเว้าหลาย อย่าเว้าหลาย
ฟ้าวยก ฟ้าวยก
ผู้ถ่าเขากะถ่า ผู้ถ่าเขากะถ่า
รินมา รินมา
พร้อมแล้ว พร้อมแล้ว รินมาหมอ
เทมาจารย์ เอาเลยเสี่ยว เอาเลยเสี่ยว
จ๊วดพี่น้องจ๊วด จ๊วดพี่น้องจ๊วด
จ๊วด จ๊วด จ๊วด
อย่าเว้าหลาย อย่าเว้าหลาย
ฟ้าวยก ฟ้าวยก
ผู้ถ่าเขากะถ่า ผู้ถ่าเขากะถ่า
รินมา รินมา
อย่าเว้าหลาย อย่าเว้าหลาย
ฟ้าวยก ฟ้าวยก
ผู้ถ่าเขากะถ่า ผู้ถ่าเขากะถ่า
รินมา รินมา
อย่าเว้าหลาย

ฟ้าวยก ฟ้าวยก
ผู้ถ่าเขากะถ่า ผู้ถ่าเขากะถ่า
รินมา รินมา
อย่าเว้าหลาย อย่าเว้าหลาย
ฟ้าวยก ฟ้าวยก
ผู้ถ่าเขากะถ่า ผู้ถ่าเขากะถ่า
รินมา รินมา
อย่าเว้าหลาย อย่าเว้าหลาย
ฟ้าวยก ฟ้าวยก
ผู้ถ่าเขากะถ่า ผู้ถ่าเขากะถ่า
รินมา รินมา
อย่าเว้าหลาย อย่าเว้าหลาย
ฟ้าวยก ฟ้าวยก
ผู้ถ่าเขากะถ่า ผู้ถ่าเขากะถ่า
รินมา รินมา
เฮ้ย มึงเข้าใจบ้างดิวะ
ว่าบรรยากาศในการร่ำสุรา
มันมีเรื่องราวมากมาย
ในวงเหล้าอะ มันมีอะไรหลายๆ อย่าง
ที่มึงต้องศึกษา
ไหนจะต้องหยิบมือถือมาเล่น Tiktok
ไหนจะต้อง Inbox ไปหาผู้หญิง
ไหนอะกับแก้มเต็มโต๊ะอีก
มึงต้องเข้าใจบ้างดิวะ
มึงต้องเข้าใจบ้างดิวะ
อย่าเว้าหลาย อย่าเว้าหลาย
ฟ้าวยก ฟ้าวยก
ผู้ถ่าเขากะถ่า ผู้ถ่าเขากะถ่า
รินมา รินมา
อย่าเว้าหลาย อย่าเว้าหลาย
ฟ้าวยก ฟ้าวยก
ผู้ถ่าเขากะถ่า ผู้ถ่าเขากะถ่า
รินมา รินมา
มึงสิฟ้าวไปไส (มึงสิฟ้าวไปไส)
มึงสิฟ้าวไปไส (มึงสิฟ้าวไปไส)
มึงสิฟ้าวไปไส (มึงสิฟ้าวไปไส)
บักห่าขั้วมึงเอ้ย (บักห่าขั้วมึงเอ้ย)
มึงสิฟ้าวไปไส (มึงสิฟ้าวไปไส)
มึงสิฟ้าวไปไส (มึงสิฟ้าวไปไส)
มึงสิฟ้าวไปไส (มึงสิฟ้าวไปไส)
บักห่าขั้วมึงเอ้ย (บักห่าขั้วมึงเอ้ย)
อย่าเว้าหลาย อย่าเว้าหลาย
ฟ้าวยก ฟ้าวยก
ผู้ถ่าเขากะถ่า ผู้ถ่าเขากะถ่า
รินมา รินมา
อย่าเว้าหลาย อย่าเว้าหลาย
ฟ้าวยก ฟ้าวยก
ผู้ถ่าเขากะถ่า ผู้ถ่าเขากะถ่า
รินมา รินมา
อย่าเว้าหลาย อย่าเว้าหลาย
ฟ้าวยก ฟ้าวยก
ผู้ถ่าเขากะถ่า ผู้ถ่าเขากะถ่า
รินมา รินมา
อย่าเว้าหลาย อย่าเว้าหลาย
ฟ้าวยก ฟ้าวยก
ผู้ถ่าเขากะถ่า ผู้ถ่าเขากะถ่า
รินมา รินมา
พร้อมแล้ว พร้อมแล้ว รินมาหมอ
เทมาจารย์ เอาเลยเสี่ยว เอาเลยเสี่ยว
จ๊วดพี่น้องจ๊วด จ๊วดพี่น้องจ๊วด
จ๊วด จ๊วด จ๊วด
อย่าเว้าหลาย อย่าเว้าหลาย
ฟ้าวยก ฟ้าวยก
ผู้ถ่าเขากะถ่า ผู้ถ่าเขากะถ่า
รินมา รินมา
อย่าเว้าหลาย อย่าเว้าหลาย
ฟ้าวยก ฟ้าวยก
ผู้ถ่าเขากะถ่า ผู้ถ่าเขากะถ่า
รินมา รินมา
รูปภาพธีมLyricคอร์ด เนื้อเพลง อย่าเว้าหลาย สาธิต ตายต่ำ Feat. jooxchordจัดทำโดย Thejazzking.com.

เนื้อเพลงคอร์ด เนื้อเพลง อย่าเว้าหลาย สาธิต ตายต่ำ Feat. jooxchord
เนื้อเพลงคอร์ด เนื้อเพลง อย่าเว้าหลาย สาธิต ตายต่ำ Feat. jooxchord

นอกจากบทความในหัวข้อเนื้อเพลงคอร์ด เนื้อเพลง อย่าเว้าหลาย สาธิต ตายต่ำ Feat. jooxchord แล้วคุณยังสามารถดู เนื้อเพลง เผยแพร่ใหม่ที่นี่: ดูเนื้อเพลงเพิ่มเติมที่นี่.

https://thejazzking.com หวังว่าข้อมูลเกี่ยวกับLyricsคอร์ด เนื้อเพลง อย่าเว้าหลาย สาธิต ตายต่ำ Feat. jooxchordที่เรานำเสนอจะ มีประโยชน์ สำหรับคุณ.

ผู้คนกำลังมองหาหัวข้อ เนื้อเพลงคอร์ด เนื้อเพลง อย่าเว้าหลาย สาธิต ตายต่ำ Feat. jooxchord.

#คอรด #เนอเพลง #อยาเวาหลาย #สาธต #ตายตำ #Feat #jooxchord.

คอร์ด เนื้อเพลง อย่าเว้าหลาย สาธิต ตายต่ำ Feat. jooxchord.

Parisian Ernesto

สวัสดีทุกคนฉันชื่อ Parisian Ernest ฉันเป็นคนรักดนตรีดังนั้นฉันจึงสร้างเว็บไซต์นี้ด้วยความปรารถนาที่จะแบ่งปันเนื้อหาเกี่ยวกับเพลง ในเว็บไซต์นี้ฉันจะให้คุณมีเนื้อเพลงคอร์ดเพลงและข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับเพลงล่าสุด เราหวังว่าข้อมูลนี้จะมีคุณค่ามากสำหรับคุณ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button