Lyric “ไม่มีเธอ ไม่ตาย (Mai Mee Tur Mai Dtai)” by Gam Wichayanee ft. Twopee | Lyric ออกใหม่

คุณกำลังค้นหาหัวข้อLyrics “ไม่มีเธอ ไม่ตาย (Mai Mee Tur Mai Dtai)” by Gam Wichayanee ft. Twopee ที่ถูกต้องหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้นโปรดดูเนื้อเพลงของเพลงนี้ในขณะนี้.

เนื้อเพลง“ไม่มีเธอ ไม่ตาย (Mai Mee Tur Mai Dtai)” by Gam Wichayanee ft. Twopee | Lyric ล่าสุด.

Title: ไม่มีเธอ ไม่ตาย / Mai Mee Tur Mai Dtai (Without You, I’m Not Dead)
Artist: Gam Wichayanee (แก้ม วิชญาณี) ft. Twopee
Album: [Single]
Year: 2018

ตอนนั้นมีเพียงแค่เรามีสองคนเท่านั้น
Dtaun nun me epiang kae rao mee saung kon tao nun
Back then, there was only the two of us
ฉันมีแค่เธอ และเธอก็มีเพียงฉัน
Chun mee kae tur lae tur gor mee piang chun
I had only you, and you had only me
มีเพียงแค่เรา ไม่เคยต้องเหงา
Mee piang kae rao mai koey dtaung ngao
We only had each other, we were never lonely

แต่ตอนนี้ บางสิ่งที่ผูกเราไว้มันเริ่มจางหาย
Dtae dtaun nee bahng sing tee pook rao wai mun rerm jahng hai
But now some things that had connected us are starting to fade
เธอคลายมือจากมือฉัน ทิ้งให้ฉันตาย
Tur klai meu jahk meu chun ting hai chun dtai
You released your hand from mine and left me to die
ให้ใจสลาย ทุรนทุราย
Hai jai salai tooron toorai
Breaking my heart, I’m restless

See also  เนื้อเพลง เนื้อเพลง แบบนี้เอง - กวินท์ ดูวาล, Hye (ฮาย ธันวา), Marc | Lyrics เผยแพร่ใหม่

(*) ฉันก็จะไม่ยอมให้รักมันพังชีวิตฉันจมไป
Chun gor ja mai yaum hai ruk mun pugn cheewit jom bpai
I refuse to let love destroy my life
และฉันก็จะไม่ยอมให้เรื่องเมื่อวานซ้ำเติมให้เสียใจ
Lae chun gor ja mai yaum hai reuang meua wahn sum dterm hai sia jai
And I refuse to let yesterday’s matters add to my sadness
ฉันต้องลุกขึ้นให้ไหว ฉันต้องลุกขึ้นให้ไหว
Chun dtaung look keun hai wai chun dtaung look keun hai wai
I must stand up, I must stand up

(**) ความรักแค่พังครั้งหนึ่งมันคงไม่ถึงกับฉันต้องเป็นไป
Kwahm ruk kae pung krung neung mun kong mai teung gup chun dtaung bpen bpai
Love has just collapsed one time, that doesn’t have an effect on my existence
รักพังพังมันคงไม่ทำให้ฉันต้องร้องไห้เสียดาย
Ruk pung pung mun kong mai tum hai chund taung raung hai sia dai
Love has collapsed, that won’t make me cry in regret
ฉันจะลุกยืนให้ไหว ฉันจะลุกยืนให้ไหว (จำเอาไว้ว่า)
Chun ja look yeun hai wai chun ja look eyun hai wai (jum ao wai wah)
I’ll stand up, I’ll stand up (Remember that)

See also  เนื้อเพลง ให้เหล้าดูแลกู มิกซ์ ถิรวิทย์ | Lyrics ล่าสุด

(***) ตอนนั้นฉันมีเธอ ตอนนั้นฉันมีเธอ ครั้งหนึ่งฉันนั้นเคยมีเธอ
Dtaun nun chun mee tur dtaun nun chun mee tur krung neung chun nun koey mee tur
Back then, I had you, back then, I had you, at one time, I once had you
ฉันนั้นเคยมีเธอ แต่วันนี้ฉันไม่มีเธออยู่ ฉันไม่มีเธอ ตอนนี้ฉันไม่มีเธออยู่
Chun nun koey mee tur dtae wun nee chun mai mee tur yoo chun mai mee tur dtaung nee chun mai mee tur yoo
I once had you, but today I don’t have you, I don’t have you, right now, I don’t have you

(***)

ความรักของเราใครเขาก็บอกเหมาะสมจะตาย
Kwahm ruk kaung rao krai kao gor bauk mor som ja dtai
Everyone said our love was a perfect match
แต่ถ้าวันหนึ่งใครคิดจะเปลี่ยนใจก็คงไม่สาย
Dtae tah wun neung krai kit ja bplian jai gor kong mai sai
But if one day someone thinks of changing their mind, it’s not too late
บอกตัวเองอย่ามัวแต่ร้องไห้ทุรนทุราย
Bauk dtua eng yah mua dtae raung hai tooron toorai
I tell myself not to get caught up in restless crying
ก็แค่ในวันที่ไม่มีเขา แต่เราก็คงไม่ตาย
Gor kae nai wun tee mai mee kao dtae rao gor kong mai dtai
When I just don’t have them, I’m not dead
เชื่อสิ รักตัวเองก่อนก่อนที่จะเลือกเจ็บ
Cheua si ruk dtua eng gaun gaun tee ja leuak jep
Trust me, love yourself before you choose to hurt
ชีวิตต้องไปข้างหน้าไม่เชื่อดูเข็มเวลาที่เคลื่อนสิ
Cheewit dtaung bpai kahng nah mai cheua doo kem welah tee kleuan si
Life must move forward, if you don’t believe me, look at the hands of the clock that are turning
เปื้อนสิ อีกกี่ครั้งกี่หนที่เธอต้องเสียน้ำตา
Bpeuan si eek gee krung gee hon tee tur dtaung sia num dtah
It’s dirty, how many more times are you going to waste tears?
แค่โบกมืออำลาแล้วหลับตา goodbye baby
Kae bohk meu um lah laeo lup dtah good-bye baby
Just wave good-bye and close your eyes, good-bye, baby

See also  Lyricเพลง บันไดเลื่อน ชาติ สุชาติ ฟังเพลง MV เพลงบันไดเลื่อน | Lyric ออกใหม่

(*,**,***,***)

Lovin you no more
Loving you no more
พอก็พอ i lovin you no more
Por gor por I lovin you no more
Enough is enough, I’m not loving you anymore
บอกตัวเอง i lovin you no more
Bauk dtua eng I lovin you no more
Telling myself I’m not loving you anymore

(**,**,**,**)

   

คำร้อง / ทำนอง : ปัณฑพล ประสารราชกิจ คำร้อง (Rap) : TWOPEE
เรียบเรียง : ธิติวัฒน์ รองทอง/ ชวรัตน์ หรรษคุณาฒัย/ ปัณฑพล ประสารราชกิจ
PRODUCED : ปัณฑพล ประสารราชกิจ

รูปภาพธีมเนื้อเพลง“ไม่มีเธอ ไม่ตาย (Mai Mee Tur Mai Dtai)” by Gam Wichayanee ft. Twopeeจัดทำโดย Thejazzking.com.

เนื้อเพลง“ไม่มีเธอ ไม่ตาย (Mai Mee Tur Mai Dtai)” by Gam Wichayanee ft. Twopee
Lyrics“ไม่มีเธอ ไม่ตาย (Mai Mee Tur Mai Dtai)” by Gam Wichayanee ft. Twopee

นอกจากบทความในหัวข้อLyric“ไม่มีเธอ ไม่ตาย (Mai Mee Tur Mai Dtai)” by Gam Wichayanee ft. Twopee แล้วคุณยังสามารถดู เนื้อเพลง เผยแพร่ใหม่ที่นี่: ดูเนื้อเพลงที่เผยแพร่ล่าสุดที่นี่.

เรา หวังว่าข้อมูลเกี่ยวกับLyric“ไม่มีเธอ ไม่ตาย (Mai Mee Tur Mai Dtai)” by Gam Wichayanee ft. Twopeeที่เรานำเสนอจะ มีประโยชน์ สำหรับคุณ.

การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ Lyric“ไม่มีเธอ ไม่ตาย (Mai Mee Tur Mai Dtai)” by Gam Wichayanee ft. Twopee.

#ไมมเธอ #ไมตาย #Mai #Mee #Tur #Mai #Dtai #Gam #Wichayanee #Twopee.

“ไม่มีเธอ ไม่ตาย (Mai Mee Tur Mai Dtai)” by Gam Wichayanee ft. Twopee.

Leave a Comment