Lyric “รักเธอคนเดียว (Only You)” by Pae Arak | Lyrics เผยแพร่ใหม่

คุณกำลังค้นหาหัวข้อLyric “รักเธอคนเดียว (Only You)” by Pae Arak ที่ถูกต้องหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้นโปรดดูเนื้อเพลงของเพลงนี้ในขณะนี้.

Lyrics“รักเธอคนเดียว (Only You)” by Pae Arak | Lyrics ล่าสุด.

Title: รักเธอคนเดียว / Ruk Tur Kon Diao (I Only Love You)
Artist: Pae Arak
Album: Aragochina
Year: 2019

เธอจะมาในชุดขาว บริสุทธิ์
Tur ja mah nai choot kao borisoot
You came in a pure white dress
เมื่อเธอเข้ามาอยู่ใกล้มาให้ฉันดมและสูด
Meua tur kao mah yoo glai mah hai chun dom lae soot
When you came near me, you made me sniff and smell
ถ้าอยู่ด้วยกันสองคน ฉันมั่นใจกว่าใคร
Tah yoo duay gun saung kon chun mun jai gwah krai
If the two of us are together, I’m more certain than anyone
เพราะท่าที่เราบอกรักกันมันงดงามกว่าอะไร
Pror tah tee rao bauk ruk gun mun ngot ngahmg wah arai
Because the way we tell each other I love you is more beautiful than anything
เธอไม่เคยเรียกร้อง ความเข้าใจ
Tur mai koey riak raung kwahm kao jai
You never demand understanding
ทุกคำที่เธอเอ่ย มันชวนให้ฉันเล่าเรื่องใหม่
Took kum tee tur oey mun chuan hai chun lao reuang mai
Every word you utter invites me to recount something new
จะปัญหาของตัวเองหรือนินทาใคร
Ja bpunhah kaung dtua eng reu nintah krai
Be it my own problems or gossiping about others
อดีตปัจจุบันความฝันระบายให้เธอฟัง
Adeet bputjoobun kwahm fun rabai hai tur fung
The past, the present, my dreams, I express them for you to listen

See also  Lyrics เพลง สัญญาปากเปล่า Nuvo ฟังเพลง MV เพลงสัญญาปากเปล่า | เนื้อเพลง อัปเดตใหม่

(*) บอกว่าฉันรักเธอคนเดียว
Bauk wah chun ruk tur kon diao
I’m telling you that I only love you
บอกว่าฉันรักเธอคนเดียว ไม่เคย เปลี่ยนไปไหนนะ
Bauk wah chun ruk tur kon diao mai koey bplian bpai nai na
I’m telling you that I only love you and that’ll never change
บอกว่าฉันรักเธอคนเดียว
Bauk wah chun ruk tur kon diao
I’m telling you that I only love you
บอกว่าฉันรักเธอคนเดียวไม่เคยจะเปลี่ยนใจ
Bauk wah chun ruk tur kon diao mai koey ja bplian jai
I’m telling you that I only love you and I’ll never change my mind

เธอจะสวยด้วยตัวเองหรือว่าแสงไฟ
Tur ja suay duay dtua eng reu wah saeng fai
Are you pretty on your own or is it the lights?
แต่สิ่งที่คลุมร่างเธอฉันเห็นเป็นพลาสติกใส
Dtae sing tee kaloom rahng tur chun hen bpen plastic sai
But the thing that covers your body seems to me to be clear plastic
เมื่อฉันมองก็เห็นทะลุถึงข้างใน
Meua chun maung gor hen taloo teung kahng nai
When I look, I see right through it
อยากจะชวนเธอมาช่วย มาช่วยฉันหายใจ
Yahk ja chuan tur mah chuay mah chuay chun hai jai
I want to invite you to come help me, come help me breathe
ทำไมทุกคนบอกว่าเธอเป็นคนไม่ดี
Tummai took kon bauk wah tur bpen kon mai dee
Why does everyone tell me you’re a bad girl?
เพราะเธอจากไปตอนเช้าทำเลือดฉันไหลทุกที
Pror tur jahk bpai dtaun chao tum leuat chun lai took tee
Because you leave in the morning, it makes my blood flow every time
เธออาจเป็นหลักชั่วโมงของความสุข
Tur aht bepn luk chua mohng kaung kwahm sook
You might be an hour of happiness
แต่เธอทำให้ฉันลืมความทุกข์ที่จำมาเป็นปี
Dtae tur tum hai chun leum kwahm took tee jum mah bpen bpee
But you make me forget the suffering I’ve remembered for years

See also  Lyric คอร์ด เนื้อเพลง แค่ไหน(เขาก็ไม่รัก) (Sigh) MARKSIWAT jooxchord | Lyric ล่าสุด

(*)

ก็ตอนที่เธอจากลาทำหัวฉันปั่นแทบบ้า
Gor dtaun tee tur jahk lah tum hua jai chun bpun taep bah
When you say goodbye, it makes my heart spin like crazy
แอลกอฮอล์ในกายมันยุให้ฉันตามหา
Alcohol nai gai mun yoo hai chun dtahm hah
The alcohol in my body incites me to go searching for you
เธอมากับชายชุดดำที่ไม่เคยตรงเวลา
Tur mah gup chai choot dum tee mai koey dtrong welah
You came with a guy in a black suit who’s never on time
กระดาษเทาและนาฬิกาคือส่ิงที่แลกมา
Gradaht tao lae nahligah keu sing tee laek mah
Grey paper and the clock are the things that were exchanged

ก็ตอนที่อยู่กับเธอฉันดูเหมือนคนแข็งแรง
Gor dtaun tee yoo gup tur chun doo meuan kon kaeng raeng
When I’m with you, I seem like a strong person
แต่ตอนนี้เธอจากไปฉันกลายเป็นคนลงแดง
Dtae dtaun nee tur jahk bpai chun glai bpen kon long daeng
But now you’ve left me, I’ve become someone suffering from dysentery
ถึงฉันจะเคยออกทีวีแต่ตอนนี้ฉันไม่ได้แสดง
Teung chun ja koey auk tee wee dtae dtaun nee chun mai dai sadaeng
Though I was once on TV, right now I can’t perform

รู้ไม่อยากหลงเธอเลย
Roo mai yahk long tur loey
You know I don’t want to become infatuated with you
แต่เธออย่าเกรงใจันเลย
Dtae tur yah greng jai chun loey
But don’t be courteous of me
ได้โปรดมาเจอกันอีกครั้ง
Dai bproht mah jur gun eek krung
Please come see me again
ฉันอาจเสียงดังทำของพังแต่เธอทำเหมือนกำลังจำลองสวรรค์
Chun aht siang dung tum kaung pung dtae tur tum meuan gumlung jum laung sawun
I might destroy things with my loud sound, but you look like you’re reproducing heaven

See also  เนื้อเพลง พรไอ้ไข่ คาราบาว | Lyrics ถูกต้องที่สุด

(*)

บอกว่าฉันรักเธอคนเดียวนะ
Bauk wah chun ruk tur kon diao na
I’m telling you that I only love you
บอกว่าฉันรักเธอคนเดียวนะ
Bauk wah chun ruk tur kon diao na
I’m telling you that I only love you
บอกว่าฉันรักเธอคนเดียว
Bauk wah chun ruk tur kon diao
I’m telling you that I only love you
ไม่มีใครเกี่ยวมาเหลียวให้ฉันนั้นมองไปไหน
Mai mee krai giao mah liao hai chun nun maung bpai nai
No one else can get involved and make me turn and look in any other direction

บอกว่าฉันรักเธอคนเดียวนะ
Bauk wah chun ruk tur kon diao na
I’m telling you that I only love you
บอกว่าฉันรักเธอคนเดียวนะ
Bauk wah chun ruk tur kon diao na
I’m telling you that I only love you
บอกว่าฉันรักเธอคนเดียว
Bauk wah chun ruk tur kon diao
I’m telling you that I only love you
ไม่มีใครเกี่ยวมาเหลียวให้ฉันนั้นมองใคร
Mai mee krai giao mah liao hai chun nun maung krai
No one else can get involved and make me look at anyone else

   

Lyrics: อารักษ์ อมรศุภศิริ
Melody: อารักษ์ อมรศุภศิริ
Arrange: Hugo, Machina, Big The Pisat Band
Producer: Hugo, Machina, Big The Pisat Band

รูปภาพธีมเนื้อเพลง“รักเธอคนเดียว (Only You)” by Pae Arakจัดทำโดย Thejazzking.com.

เนื้อเพลง“รักเธอคนเดียว (Only You)” by Pae Arak
Lyric“รักเธอคนเดียว (Only You)” by Pae Arak

นอกจากบทความในหัวข้อเนื้อเพลง“รักเธอคนเดียว (Only You)” by Pae Arak แล้วคุณยังสามารถดู Lyrics เผยแพร่ใหม่ที่นี่: ดูเนื้อเพลงร้องเพลงที่นี่.

https://thejazzking.com/ หวังว่าข้อมูลเกี่ยวกับLyrics“รักเธอคนเดียว (Only You)” by Pae Arakที่เรานำเสนอจะ มีประโยชน์ สำหรับคุณ.

การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ Lyric“รักเธอคนเดียว (Only You)” by Pae Arak.

#รกเธอคนเดยว #Pae #Arak.

“รักเธอคนเดียว (Only You)” by Pae Arak.

Leave a Comment