Lyric “ดูไว้ (Doo Wai)” by Youngohm | เนื้อเพลง ถูกต้องที่สุด

คุณกำลังค้นหาหัวข้อLyrics “ดูไว้ (Doo Wai)” by Youngohm ที่ถูกต้องหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้นโปรดดูเนื้อเพลงของเพลงนี้ในขณะนี้.

เนื้อเพลง“ดูไว้ (Doo Wai)” by Youngohm | Lyric เผยแพร่ใหม่.

Title: ดูไว้ / Doo Wai (Take It In)
Artist: Youngohm
Album: [Single]
Year: 2018

(*) ทำอะไรก็ได้กูไม่ได้ขอตังค์ใคร
Tum arai gor dai goo mai dai kor dtung krai
Whatever I do, I don’t ask for money from anyone
หามันด้วยตัวเองกูทำให้แม่ภูมิใจ
Hah mun duay dtua eng goo tum hai mae poom jai
I earn it myself, I make my mom proud
เพลงกูเปิดทุกที่หน่ะให้มันเตือนมึงไว้
Pleng goo bpert took tee na hai mun dteuan meung wai
Every time my songs play, let it serve as a reminder to you
ค่อยมาวัดกะกูวันที่มึงมีตังค์ใช้
Koy mah wut ga goo wun tee meung mee dtung chai
You come to test me when you have money to spend
yeah you know me, yeah you know me มึงก็รู้กูใคร
Yeah you know me yeah you know me meung gor roo goo krai
yeah, you know me, yeah, you know me, you know who I am
ballin yeah i’m ballin เนี้ยให้มึงดูไว้
Ballin yeah I’m ballin nia hai meung doo wai
Ballin’, yeah, I’m ballin’, hey, I’ll show you
yeah you know me, yeah you know me มึงก็รู้กูใคร
Yeah you know me yeah you know me meung gor roo goo krai
yeah, you know me, yeah, you know me, you know who I am
ballin yeah i’m ballin เนี้ยให้มึงดูไว้
Ballin yeah I’m ballin nia hai meung doo wai
Ballin’, yeah, I’m ballin’, hey, I’ll show you

See also  เนื้อเพลง ปรุงด้วยใจ จีน่า ชานิตยา อัลบั้ม OST. รักนะ ซุปซุป | Lyrics อัปเดตใหม่

กูพยายาม กูพยายามมานาน มันถึงเวลา ได้สิ่งที่กูต้องการ
Goo payayahm goo payayahm mah nahn mun teung welah dai sing tee goo dtaung gahn
I’ve tried, I’ve tried for so long, it’s time to get the things I’ve desired
โชคชะตา กูว่ามันไม่เกี่ยว ที่กูได้มา มันเป็นเพราะกูคนเดียว
Chohk chadtah goo wah mun mai giao tee goo dai mah mun bpen pror goo kon diao
I don’t think destiny has anything to do with it, I got where I am just because of me

กูไม่โทษใคร โทษอะไร กูเอาแต่โทษตัวเอง
Goo mai toht krai toht arai goo ao dtae toht dtua eng
I don’t blame anyone, what’s to blame? I just blame myself
กูจะดี หรือไม่ดี มันก็อยู่ที่เพลง
Goo ja dee reu mai dee mun gor yoo tee pleng
Whether I’m good or bad, it’s in the music
มันจะดัง หรือไม่ดัง สำหรับกูไม่สำคัญ
Mun ja dung reu mai dung sumrup goo mai sumkun
Will I be famous or not? For me, it’s not important
คนจะฟังหรือไม่ฟัง แต่กูก็ต้องทำ
Kon ja fung reu mai fung dtae goo gor dtaung tum
People will listen or not, regardless, I must do it

เมื่อก่อนกูทำยังไงตอนนี้กูยังไม่เปลี่ยน
Meua gaun goo tum yung ngai dtaun nee goo yung mai bplian
I haven’t changed now from how I acted before
ถ้าเพื่อนกูไม่เข้าใจก็ปล่อยมันเดินทางอื่น
Tah peuan goo mai kao jai gor bploy mun dern tahng eun
If my friends don’t understand, I let them part ways with me
มึงไม่มีวันจะได้ถ้าเกิดว่ามึงไม่เสี่ยง
Meung mai mee wun ja dai tah gert wah meung mai siang
You’ll never get anything if you don’t take risks
ถ้าย้อนเวลากลับไปกูก็จะทำเหมือนเดิม
Tah yaun welah glup bpai goo gor ja tum meuan derm
Even if time could be turned back, I’d still do everything the same
เส้นทางที่กูเลือกเดิน…
Sen tahng tee goo leuak dern
The road I’ve chosen to follow
ไม่เหมือนคนทั่วไป เพราะนี้คือวายโอทัวร์ไลฟ์
Mai meuan kon tua bpai pror nee keu wai oh tour life
Isn’t like anyone else’s, because this is YO tour life

See also  เนื้อเพลง Rainy(ฝน) After July | Lyrics อัปเดตวันนี้

(*)

ดังมาด้วยตัวเองกูไม่ได้เกาะใครดัง
Dung mah duay dtua eng goo mai dai gor krai dung
I got famous by myself, I didn’t attach myself to anyone famous
ตั้งแต่ Rap is Now มึงก็ลองกลับไปฟัง
Dtung dtae rap is now meung gor laung glup bpai fung
Since Rap is Now, you’ve tried going back to listen
บางคนก็เอาแต่บ่นว่ากูไม่มีใครดัน
Bahng kon gor ao dtae bon wah goo mai mee krai dun
Some people just complain that I don’t have anyone pushing me
ไม่เคยจะโทษตัวเองพวกมึงเป็นเหี้ยอะไรกัน
Mai koey ja toht dtua eng puak meung bpen hia arai gun
I’ll never blame myself, you all are b*st*rds

เขาอยากจะรู้ถึงสาเหตุ ทำไมเด็กเหี้ยโอมแม่ง savage อ่ะ
Kao yahk ja roo teung sah het tummai dek hia ohm maeng savage a
They want to know the reason why a thug like Ohm is f*ck*ng savage
เพลงกูดี เพลงกูดี คนเขาเลยฟังกันทุกอนาเขต
Pleng goo dee pleng goo dee kon kao loey fung gun took anahket
My songs are good, my songs are good, people listen to me in every region
กูไม่จำเป็นต้องใช้ยา
Goo mai jum bpen dtaung chai yah
I don’t need to do drugs
ขณะที่บางคนต้องหาเอามาเสพ
Kana tee bahng kon dtaung hah eng mah sep
When some people are reliant on them
และทุกที่ที่กูมา
Lae took tee tee goo mah
And every time that I come
เด็กวิ่งตามกูเหมือนกับเป็นพาเรด
Dek wing dtahm goo meuang up bpen parade
Kids run after me like it’s a parade

See also  เนื้อเพลง ฟังเพลง ไม่มีเงื่อนไข - สงกรานต์ รังสรรค์ (ฟังเพลงไม่มีเงื่อนไข) | Lyric อัปเดตวันนี้

ทุกที่ที่โชว์และไม่ว่างานใด กูให้แต่แรงบันดาลใจ
Took tee tee show lae mai wah ngahn dai goo hai dtae raeng bun dahn jai
Every time I put on a show, and no matter the work, I only give my inspiration
กูมีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนโลก
Goo mee kwahm kit tee yahk ja bplian lohk
I have ideas that want to change the world
เพราะว่าชีวิตไม่ใช่การเสี่ยงโชค
Pror wah cheewit maic hai gahn siang chohk
Because life isn’t a gamble
จะเป็นยังไงมันก็อยู่ที่มึงเลือก ขึ้นอยู่กับสิ่งที่มึงเชื่อ
Ja bpen yung ngai mun gor yoo tee meung leuak keun yoo gup sing tee meung cheua
However it’ll be is in your choices, it arises with the things you believe
และถ้าต้องแลกมาด้วยเลือด มึงยังจะทำหรือจะยอม
Lae tah dtaung laek mah duay leuat meung yung ja tum reu ja yaum
And if you had to lose blood over it, would you still do it, or would you give up?

(*)

   

Lyrics by YOUNGOHM
Produced by NINESIXSOUL
Mixed and Mastered by MIKESICKFLOW
Music video Directed by Nanut Malongyer

   

Can’t these new autotune hiphop artists ever come up with anything…original? Yeah, we know it, you built yourself from the ground up and now you’re the sh*t while you dance around with girls with wads of money, sure, it’s not like you’re the millionth rapper to say that or anything. At least he (at least says he) doesn’t do drugs~

รูปภาพธีมLyric“ดูไว้ (Doo Wai)” by Youngohmจัดทำโดย Thejazzking.com.

เนื้อเพลง“ดูไว้ (Doo Wai)” by Youngohm
Lyric“ดูไว้ (Doo Wai)” by Youngohm

นอกจากบทความในหัวข้อLyric“ดูไว้ (Doo Wai)” by Youngohm แล้วคุณยังสามารถดู เนื้อเพลง อัปเดตวันนี้ที่นี่: ดูเนื้อเพลงใหม่ที่เผยแพร่ที่นี่.

https://thejazzking.com หวังว่าข้อมูลเกี่ยวกับLyric“ดูไว้ (Doo Wai)” by Youngohmที่เรานำเสนอจะ มีประโยชน์ สำหรับคุณ.

ผู้คนกำลังมองหาหัวข้อ เนื้อเพลง“ดูไว้ (Doo Wai)” by Youngohm.

#ดไว #Doo #Wai #Youngohm.

“ดูไว้ (Doo Wai)” by Youngohm.

Leave a Comment