เนื้อเพลง

เนื้อเพลง เนื้อเพลง/ฟังเพลง เซิ้งเฮือส่วง – มนต์แคน แก่นคูน,ไผ่ พงศธร,ศิริพร อำไพพงษ์,ต่าย อรทัย | ฝากไว้ในแผ่นดิน พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา คีตกวีแห่งลุ่มน้ำโขง ผู้หยิบความจน มาปั้นให้คนรู้ค่า 2 | Lyric อัปเดตวันนี้

สารบัญ

คุณกำลังค้นหาหัวข้อLyric เนื้อเพลง/ฟังเพลง เซิ้งเฮือส่วง – มนต์แคน แก่นคูน,ไผ่ พงศธร,ศิริพร อำไพพงษ์,ต่าย อรทัย | ฝากไว้ในแผ่นดิน พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา คีตกวีแห่งลุ่มน้ำโขง ผู้หยิบความจน มาปั้นให้คนรู้ค่า 2 ที่ถูกต้องหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้นโปรดดูเนื้อเพลงของเพลงนี้ในขณะนี้.

เนื้อเพลงเนื้อเพลง/ฟังเพลง เซิ้งเฮือส่วง – มนต์แคน แก่นคูน,ไผ่ พงศธร,ศิริพร อำไพพงษ์,ต่าย อรทัย | ฝากไว้ในแผ่นดิน พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา คีตกวีแห่งลุ่มน้ำโขง ผู้หยิบความจน มาปั้นให้คนรู้ค่า 2 | Lyric อัปเดตวันนี้.

ต่าย อรทัย,ศิริพร อำไพพงษ์,มนต์แคน แก่นคูน,
ไผ่ พงศธร – เซิ้งเฮือส่วง
คำร้อง/ทำนอง พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา
เรียบเรียง ธีระพงษ์ ศักดิ์แก้ว

(หมู่รวม) เฮ้ยโย่วโย้ว เฮ้ยโย่วโย้ว
เฮ้ยโย่วโย้ว ฮึด ฮึด ฮึด กรู… โอ… ฮิ้ว…
(มนต์แคน) เซิ้งเฮือส่วงบ้านบุงแมลง
ส่องซับแซ่งละยุ่มแยงยุ่มโยะ

(หมู่รวม) เฮ้ยโย่วโย้ว เฮ้ยโย่วโย้ว ฮึดจ้ำบึด เฮ้ยฮึดจ้ำบึด
ฮึดจ้ำบึดละทั้งโยนทั้งโย้ว
(ไผ่) โอ้เฮาโอกะมาเซิ้งเฮือส่วง
(มนต์แคน) โอ้ โอ โอ้โอ้โอ โฮะโอโอ้โอ โอ้โอ โอ้นอ

(ศิริพร) มา มา มา ก่อนเข้าพรรษาเฮาก็มาแข่งเรือ
เรือส่วงท่าหอยท่าไห กุดเปล่งกกไฮ ก็มากันเต็มข่วง
(ไผ่) เสียงกลองก้องลำน้ำมูล ฝั่งนี้ฝั่งนู้นก็เนืองแน่นหายห่วง
สาวหนุ่มต่างชื่นฉ่ำทรวง ม่วนกันเด็ดดวง งานวันแข่งเรือ

(ต่าย) บ้านเฮามี ประเพณีมากันนานเหลือ
หนุ่มสาวเฝ้าคอยฝันหา สนุกหนักหนาวันงานแข่งเรือ
(มนต์แคน) เย้ายวนม่วนซื่นโฮแซว ประเพณีแก้วบ้านนี้ดีเหลือ
สาวสาว ก็งามเหลือเฟือ บ้านใต้บ้านเหนือก็สุขเหลือไทเฮา
โอ้ โอ โอ้โอ้โอ โฮะโอโอ้โอ โอ้โอ โอ้โอ

(หมู่รวม) เฮ้ยโย่วโย้ว เฮ้ยโย่วโย้ว
เฮ้ยโย่วโย้ว ฮึด ฮึด ฮึด กรู… โอ… ฮิ้ว…

(ไผ่) เซิ้งเฮือส่วงบ้านบุงแมลง
ส่องซับแซ่งละยุ่มแยงยุ่มโยะ
(หมู่รวม) เฮ้ยโย่วโย้ว เฮ้ยโย่วโย้ว
ฮึดจ้ำบึดเฮ้ยฮึดจ้ำบึด ฮึดจ้ำบึดละทั้งโยนทั้งโย้ว

(ไผ่) โอ้เฮาโอกะมาเซิ้งเฮือส่วง
โอ้ โอ โอ้โอ้โอ โฮะโอโอ้โอ โอ้โอ โอ้โอ
(หมู่รวม) ฮึดจ้ำบึดเฮ้ยฮึดจ้ำบึด ฮึดจ้ำบึดเฮ้ยฮึดจ้ำบึด
ฮึดจ้ำบึดเฮ้ยฮึดจ้ำบึด ฮึดจ้ำบึดเฮ้ยฮึดจ้ำบึด

(มนต์แคน) โอ้เฮาโอกะมาเซิ้งเฮือส่วง
โอ้ โอ โอ้โอ้โอ โฮะโอโอ้โอ โอ้โอ โอ้โอ
(หมู่รวม) ฮึดจ้ำบึดเฮ้ยฮึดจ้ำบึด ฮึดจ้ำบึดเฮ้ยฮึดจ้ำบึด
ฮึดจ้ำบึดเฮ้ยฮึดจ้ำบึด ฮึดจ้ำบึดเฮ้ยฮึดจ้ำบึด

รูปภาพธีมLyricเนื้อเพลง/ฟังเพลง เซิ้งเฮือส่วง – มนต์แคน แก่นคูน,ไผ่ พงศธร,ศิริพร อำไพพงษ์,ต่าย อรทัย | ฝากไว้ในแผ่นดิน พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา คีตกวีแห่งลุ่มน้ำโขง ผู้หยิบความจน มาปั้นให้คนรู้ค่า 2จัดทำโดย Thejazzking.com.

Lyricเนื้อเพลง/ฟังเพลง เซิ้งเฮือส่วง - มนต์แคน แก่นคูน,ไผ่ พงศธร,ศิริพร อำไพพงษ์,ต่าย อรทัย | ฝากไว้ในแผ่นดิน พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา คีตกวีแห่งลุ่มน้ำโขง ผู้หยิบความจน มาปั้นให้คนรู้ค่า 2
เนื้อเพลงเนื้อเพลง/ฟังเพลง เซิ้งเฮือส่วง – มนต์แคน แก่นคูน,ไผ่ พงศธร,ศิริพร อำไพพงษ์,ต่าย อรทัย | ฝากไว้ในแผ่นดิน พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา คีตกวีแห่งลุ่มน้ำโขง ผู้หยิบความจน มาปั้นให้คนรู้ค่า 2

นอกจากบทความในหัวข้อLyricเนื้อเพลง/ฟังเพลง เซิ้งเฮือส่วง – มนต์แคน แก่นคูน,ไผ่ พงศธร,ศิริพร อำไพพงษ์,ต่าย อรทัย | ฝากไว้ในแผ่นดิน พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา คีตกวีแห่งลุ่มน้ำโขง ผู้หยิบความจน มาปั้นให้คนรู้ค่า 2 แล้วคุณยังสามารถดู Lyric ถูกต้องที่สุดที่นี่: ดูเนื้อเพลงเพิ่มเติมที่นี่.

Thejazzking.com หวังว่าข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อเพลงเนื้อเพลง/ฟังเพลง เซิ้งเฮือส่วง – มนต์แคน แก่นคูน,ไผ่ พงศธร,ศิริพร อำไพพงษ์,ต่าย อรทัย | ฝากไว้ในแผ่นดิน พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา คีตกวีแห่งลุ่มน้ำโขง ผู้หยิบความจน มาปั้นให้คนรู้ค่า 2ที่เรานำเสนอจะ มีประโยชน์ สำหรับคุณ.

ผู้คนกำลังมองหาหัวข้อ เนื้อเพลงเนื้อเพลง/ฟังเพลง เซิ้งเฮือส่วง – มนต์แคน แก่นคูน,ไผ่ พงศธร,ศิริพร อำไพพงษ์,ต่าย อรทัย | ฝากไว้ในแผ่นดิน พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา คีตกวีแห่งลุ่มน้ำโขง ผู้หยิบความจน มาปั้นให้คนรู้ค่า 2.

#เนอเพลงฟงเพลง #เซงเฮอสวง #มนตแคน #แกนคนไผ #พงศธรศรพร #อำไพพงษตาย #อรทย #ฝากไวในแผนดน #พงษศกด #จนทรกขา #คตกวแหงลมนำโขง #ผหยบความจน #มาปนใหคนรคา.

เนื้อเพลง/ฟังเพลง เซิ้งเฮือส่วง – มนต์แคน แก่นคูน,ไผ่ พงศธร,ศิริพร อำไพพงษ์,ต่าย อรทัย | ฝากไว้ในแผ่นดิน พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา คีตกวีแห่งลุ่มน้ำโขง ผู้หยิบความจน มาปั้นให้คนรู้ค่า 2.

Parisian Ernesto

สวัสดีทุกคนฉันชื่อ Parisian Ernest ฉันเป็นคนรักดนตรีดังนั้นฉันจึงสร้างเว็บไซต์นี้ด้วยความปรารถนาที่จะแบ่งปันเนื้อหาเกี่ยวกับเพลง ในเว็บไซต์นี้ฉันจะให้คุณมีเนื้อเพลงคอร์ดเพลงและข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับเพลงล่าสุด เราหวังว่าข้อมูลนี้จะมีคุณค่ามากสำหรับคุณ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button