เนื้อเพลง “สิ้นหวัง (Sin Wung)” by Winai Phanthurak | Lyrics เผยแพร่ใหม่

คุณกำลังค้นหาหัวข้อLyrics “สิ้นหวัง (Sin Wung)” by Winai Phanthurak ที่ถูกต้องหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้นโปรดดูเนื้อเพลงของเพลงนี้ในขณะนี้.

Lyric“สิ้นหวัง (Sin Wung)” by Winai Phanthurak | Lyric ถูกต้องที่สุด.

Title: สิ้นหวัง / Sin Wung (Hopeless)
Artist: Winai Phanthurak (วินัย พันธุรักษ์)
Album: สิ้นหวัง / Sin Wung (Hopeless)
Year: 1980

หวังสิ่งใด ก็ได้แต่สิ้นหวัง
Wung sing dai gor dai dtae sin wung
Whatever I hope for, it’s just hopeless
สิ้น.แรงพลัง ความหวังสูญสลาย
Sin raeng palung kwahm wung soon salai
I’m without strength, my hopes have been dashed
สิ้นแม้ความรัก
Sin mae kwahm ruk
I’m even without love
สิ้นเหมือนสิ้นศักดิ์ชาย
Sin meuan sin suk chai
It’s like I’m without male pride
ความฝันถูกทลาย
Kwahm fun took talai
My dreams were destroyed
ชีวิตจึง.มืดมน.
Cheewit jeung meut mon
Life is dim
สร้างสมธรรม ล้วนแต่.กรรมดี
Sahng som tum luan dtae gum dee
Creating equity, all with good merit
ใยชั่วชีวี มีแต่ไร้ผล
Yai chua cheewee mee dtae rai pon
Why is my life fruitless?
สุดแสน.จะเบื่อ
Soot saen ja beua
I’m so sick of it
เยื่อใย.ในน้ำใจคน
Yeua yai nai num jai kon
Concern in the compassion of people
ขาดศีลธรรม.เสียจน
Kaht seen tum sia jon
Lacking any morals
เหมือนคนเกิดจากอเวจี
Meuan kon gert jahk awejee
It’s like people were born from hell
จะต้องทนฝืนใจ ถึงไหนกันเล่า
Ja dtaung ton feun jai teung nai gun lao
How long must I endure forcing my heart?
ในเมื่อเรา.
Nai meua rao
When I’m
หมองเศร้า.จนเหลือที่
Maung sao jon leua tee
So sad, that’s all I have left
แม้.สิ้นหวัง ตั้งใจทำแต่ความดี
Mae sin wung dtung jai tum dtae kwahm dee
Even though it’s hopeless, I intend to only do good things
รู้ตัวว่าชั่วชีวี
Roo dtua wah chua cheewee
I realize that my life
จะมีแต่.ความสิ้นหวัง
Ja mee dtae kwahm sin wung
Will have only hopelessness

รูปภาพธีมLyric“สิ้นหวัง (Sin Wung)” by Winai Phanthurakจัดทำโดย Thejazzking.com.

Lyrics“สิ้นหวัง (Sin Wung)” by Winai Phanthurak
Lyric“สิ้นหวัง (Sin Wung)” by Winai Phanthurak

นอกจากบทความในหัวข้อLyrics“สิ้นหวัง (Sin Wung)” by Winai Phanthurak แล้วคุณยังสามารถดู Lyrics ออกใหม่ที่นี่: ดูเพิ่มเติมที่นี่.

เรา หวังว่าข้อมูลเกี่ยวกับLyrics“สิ้นหวัง (Sin Wung)” by Winai Phanthurakที่เรานำเสนอจะ มีค่า สำหรับคุณ.

ผู้คนกำลังมองหาหัวข้อ เนื้อเพลง“สิ้นหวัง (Sin Wung)” by Winai Phanthurak.

#สนหวง #Sin #Wung #Winai #Phanthurak.

“สิ้นหวัง (Sin Wung)” by Winai Phanthurak.

Leave a Comment