เนื้อเพลง “มิสไซล์ (โรงงานผลิตความเกลียดชัง) [Missile (Rohng Ngahn Plit Kwahm Gliet Chung)]” by Paradox | Lyrics เผยแพร่ใหม่

คุณกำลังค้นหาหัวข้อLyrics “มิสไซล์ (โรงงานผลิตความเกลียดชัง) [Missile (Rohng Ngahn Plit Kwahm Gliet Chung)]” by Paradox ที่ถูกต้องหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้นโปรดดูเนื้อเพลงของเพลงนี้ในขณะนี้.

Lyrics“มิสไซล์ (โรงงานผลิตความเกลียดชัง) [Missile (Rohng Ngahn Plit Kwahm Gliet Chung)]” by Paradox | Lyrics ล่าสุด.

Title: มิสไซล์ (โรงงานผลิตความเกลียดชัง) / Missile (Rohng Ngahn Plit Kwahm Gliet Chung) [Missile (Factory of Hate)]
Artist: Paradox
Album: Before Sunrise / After Sunset

Year: 2017

อยู่ด้วยความ กระวนกระวาย
Yoo duay kwahm grawon grawai
Living with anxiety
อยู่ด้วยความ อย่างกับก่อกวนด้วยมิสไซล์
Yoo duay kwahm yahng gup gor guan duay missile
Living with things like agitation with missiles
อยู่ด้วยความ หวาดระแวงอย่างกับสงคราม
Yoo duay kwahm waht ra waeng yahng gup songkrahm
Living with suspicion like war
อยู่ด้วยความ ชุลมุนชุลเก มันวินาศสันตะโร
Yoo duay kwahm choonlamoon choonlagay mun winaht sundtaroh
Living with chaos, it’s utter distruction

ในอ้อมกอดแห่งความเคียดแค้น
Nai aum gaut haeng kwahm kiet kaen
In the embrace of malice
ยื่นหยอก มีดที่ทิ่มแทง ให้เรามาทิ่มแทง
Yeun yauk meet tee tim taeng hai rao mah tim taeng
Teasingly extending a blade that stabs us, that makes us stab
ในอ้อมกอดแห่งความเกลียดแค้น
Nai aum gaut haeng kwahm gliet kaen
In the embrace of hatred
ลวงหลอก เราให้หลงทาง จิตใจมันมืดหม่น
Luang lauk rao hai long tahng jit jai mun meut mon
Deceived, we get lost, our minds are dark

อยู่ท่ามกลาง กลุ่มคนที่แยกแตก
Yoo tahm glahng gloom kon tee yaek dtaek
Living amid a divided crowd
อยู่ท่ามกลาง พลังงานแห่งความเกลียดแค้น
Yoo tahm glahng palung ngahn haeng kwahm gliet kaen
Living in the middle of hateful energy
อยู่ท่ามกลาง จิตใจที่ปี้ป่น
Yoo tahm glahng jit jai tee bpee bpon
Living in the middle of copulating minds
อยู่ท่ามกลาง
Yoo tahm glahng
Living in the middle
พลังงานการทำลายโดยโรงงานสร้างความเกลียดชัง
Palung ngahn gahn tum lai doy rohng ngahn sahng kwahm gliet chung
Of the destructive energy from factories creating hatred

See also  เนื้อเพลง คอร์ด เนื้อเพลง ขอบคุณ EKALUK JOOXCHORD | เนื้อเพลง ออกใหม่

ในอ้อมกอดแห่งความเคียดแค้น
Nai aum gaut haeng kwahm kiet kaen
In the embrace of malice
ยื่นหยอก มีดที่ทิ่มแทง ให้เรามาทิ่มแทง
Yeun yauk meet tee tim taeng hai rao mah tim taeng
Teasingly extending a blade that stabs us, that makes us stab
ในอ้อมกอดแห่งความเกลียดแค้น
Nai aum gaut haeng kwahm gliet kaen
In the embrace of hatred
ลวงหลอก เราให้หลงทาง กลับกลายเป็นโง่งม
Luang lauk rao hai long tahng glup glai bpen ngoh ngom
Deceived, we get lost and end up foolish

ในอ้อมกอดแห่งความเคียดแค้น
Nai aum gaut haeng kwahm kiet kaen
In the embrace of malice
ยื่นหยอก มีดที่ทิ่มแทง ให้เรามาทิ่มแทง
Yeun yauk meet tee tim taeng hai rao mah tim taeng
Teasingly extending a blade that stabs us, that makes us stab
ในอ้อมกอดแห่งความเกลียดแค้น
Nai aum gaut haeng kwahm gliet kaen
In the embrace of hatred
ลวงหลอก เราให้หลงทาง และแตกสลาย
Luang lauk rao hai long tahng lae dtaek salai
Deceived, we get lost and are broken

คลิ๊กกะจะบึ้ม คลิ๊กกะจะบึ้ม คลิ๊กกะจะบึ้ม
Klik ga ja beum klik ga ja beum klik ga ja beum
Click, click, boom, clik, click, boom, click, click, boom
คลิ๊กกะจะบึ้ม คลิ๊กกะจะบึ้ม คลิ๊กกะจะบึ้ม
Klik ga ja beum klik ga ja beum klik ga ja beum
Click, click, boom, clik, click, boom, click, click, boom

See also  Lyrics treehouse - alex g | Lyrics เผยแพร่ใหม่

บงการจิตใจ เอามายัดใส่ไฟ
Bong gahn jit jai ao mah yut sai fai
Ordering the mind to devour hostility
จนสมองมันป่วยการ เอามายัดใส่ใจ
Jon samaung mun bpuay gahn ao mah yut sai jai
Until our brains become a waste, devouring attention
ทำเราให้กลาย เป็นอาวุธทำลาย
Tum rao hai glai bpen ahwoot tum lai
Making us into deadly weapons
ไม่มีใครที่ดี มีแต่คิดจะโจมตี
Mai mee krai tee dee mee dtae kit ja johm dtee
There’s no good guys, only those thinking of attacking
มอมเมาจิตใจ ให้เรามาเชื่อว่ามันเป็นจริง
Maum mao jit jai hai rao mah cheua wah mun bpen jing
Leading our minds astray, making us believe that it’s real
ทำให้แค้นตามมัน และสุดท้ายก็เกลียดกัน
Tum hai kaen dtahm mun lae soot tai gor gliet gun
Making us angry in accordance, and in the end, we hate each other

ก็พัดกระพือ ควันโขมง ให้วอดวาย
Gor put grapeu kwun kamohng hai waut wai
Fan the flames and burn it to the ground
ก็มัวแต่หา เรื่องจะยุ คอยมาชง
Gor mua dtae hah reuang ja yoo koy mah chong
Caught up in looking for things to get hostile about and stir things up

วันละนิดนาน นาน คอยกระแซะให้เดือดดาล
Wun la nit nahn nahn koy grasae hai deuat dahn
A little each day for a long time, keep snuggling up to fury
ทำให้แค้นชิงชัง คนที่คิดว่าต่างกัน
Tum hai kaen ching chung kon tee kit wah dtahng gun
Making us angry and spiteful of the people we think are different
วัน วัน ก็มีแต่ทำให้คิดจะโจมตี
Wun wun gor mee dtae tum hai kit ja johm dtee
Day by day, it only makes us think of attacking
คอยจะแหกที่มันต่าง แล้วก็ถ่าง ให้มันห่าง
Koy ja haek tee mun dtahng laeo gor tahng hai mun hahng
Gradually polarizing us, then driving the divide to separate us

See also  Lyricเพลง คาถาหารัก เวียร์ ศุกลวัฒน์ - เพลงประกอบละครยอดรักนักรบ ฟังเพลง MV เพลงคาถาหารัก | เนื้อเพลง ล่าสุด

กันเอง
Gun eng
Ourselves
มัวแต่ทำลายกันเอง
Mua dtae tum lai gun eng
We’re only destroying ourselves
มัวแต่ทำลายเราเอง
Mua dtae tum lai gun eng
We’re only destroying ourselves
กดปุ่มทำลายกันเอง
Got bpoom tum lai gun eng
Pressing and destroying ourselves
กดปุ่มทำลายตัวเอง
Got bpoom tum lai gun eng
Pressing and destroying ourselves

กดปุ่มทำลายกันเอง
Got bpoom tum lai gun eng
Pressing and destroying ourselves
กดปุ่มทำลายตัวเอง
Got bpoom tum lai gun eng
Pressing and destroying ourselves
มัวแต่ทำลายกันเอง
Mua dtae tum lai gun eng
We’re only destroying ourselves
มัวแต่ทำลายตัวเอง
Mua dtae tum lai gun eng
We’re only destroying ourselves

มัวแต่ทำลายกันเอง
Mua dtae tum lai gun eng
We’re only destroying ourselves
กดปุ่มทำลายตัวเอง
Got bpoom tum lai gun eng
Pressing and destroying ourselves
มัวแต่ทำลายกันเอง
Mua dtae tum lai gun eng
We’re only destroying ourselves
มัวแต่ทำลายตัวเอง
Mua dtae tum lai gun eng
We’re only destroying ourselves

   

คำร้อง/ ทำนอง อิทธิพงศ์ กฤดากร ณ อยุธยา
เรียบเรียง Paradox

รูปภาพธีมLyrics“มิสไซล์ (โรงงานผลิตความเกลียดชัง) [Missile (Rohng Ngahn Plit Kwahm Gliet Chung)]” by Paradoxจัดทำโดย Thejazzking.com.

เนื้อเพลง“มิสไซล์ (โรงงานผลิตความเกลียดชัง) [Missile (Rohng Ngahn Plit Kwahm Gliet Chung)]” by Paradox
เนื้อเพลง“มิสไซล์ (โรงงานผลิตความเกลียดชัง) [Missile (Rohng Ngahn Plit Kwahm Gliet Chung)]” by Paradox

นอกจากบทความในหัวข้อLyric“มิสไซล์ (โรงงานผลิตความเกลียดชัง) [Missile (Rohng Ngahn Plit Kwahm Gliet Chung)]” by Paradox แล้วคุณยังสามารถดู เนื้อเพลง ถูกต้องที่สุดที่นี่: ดูเนื้อเพลงร้องเพลงที่นี่.

Thejazzkings หวังว่าข้อมูลเกี่ยวกับLyric“มิสไซล์ (โรงงานผลิตความเกลียดชัง) [Missile (Rohng Ngahn Plit Kwahm Gliet Chung)]” by Paradoxที่เรานำเสนอจะ มีค่า สำหรับคุณ.

การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ เนื้อเพลง“มิสไซล์ (โรงงานผลิตความเกลียดชัง) [Missile (Rohng Ngahn Plit Kwahm Gliet Chung)]” by Paradox.

#มสไซล #โรงงานผลตความเกลยดชง #Missile #Rohng #Ngahn #Plit #Kwahm #Gliet #Chung #Paradox.

“มิสไซล์ (โรงงานผลิตความเกลียดชัง) [Missile (Rohng Ngahn Plit Kwahm Gliet Chung)]” by Paradox.

Leave a Comment