เนื้อเพลง “ด้วยรักและผูกพัน (Duay Ruk Lae Pook Pun)” by Bird Thongchai | เนื้อเพลง อัปเดตวันนี้

คุณกำลังค้นหาหัวข้อLyrics “ด้วยรักและผูกพัน (Duay Ruk Lae Pook Pun)” by Bird Thongchai ที่ถูกต้องหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้นโปรดดูเนื้อเพลงของเพลงนี้ในขณะนี้.

เนื้อเพลง“ด้วยรักและผูกพัน (Duay Ruk Lae Pook Pun)” by Bird Thongchai | Lyrics เผยแพร่ใหม่.

Title: ด้วยรักและผูกพัน / Duay Ruk Lae Pook Pun (With Love and Our Connection)
Artist: Bird Thongchai (เบิร์ด ธงไชย)
Album: หาดทราย สายลม สองเรา / Haht Sai Sai Lom Saung Rao (The Sand, the Wind, the Two of Us)
Year: 1986

หากเราต้องจากกัน จากกันด้วยเหตุใด
Hahk rao dtaung jahk gun jahk gun duay het dai
If we must separate, separate for whatever reason
เก็บความคิดที่คล้ายกัน กับความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนั้นไว้
Gep kwahm kit tee klai gun gup kwahm spumpun tee dee dtor gun nun wai
We’ll keep our similar thoughts with our wonderful relationship towards each other

See also  เนื้อเพลง เดือนหงาย เนย นฤมล | Lyric อัปเดตใหม่

หากวันไหนที่เธอ เกิดเจอะเจอทุกข์ภัย
Hahk wun nai tee tur gert jur jur took pai
If one day you happen to face suffering
หากเธอนั้นเดือดร้อนใจ จะเป็นเรื่องใดที่ทำให้เธอท้อแท้
Hahk tur nun deuat raun jai ja bpen reuang dai tee tum hai tur tor tae
If you get flustered, if there’s anything that discourages you

(*) ขอเพียงแต่เขียนมา ขอเพียงส่งเสียงมา จะไปหา
Kor piang dtae kian mah kor piang song siang mah ja bpai hah
Just write to me, just cry out and I’ll be there

(**) จะไปในทันใด จะไปยืนเคียงข้างเธอ
Ja bpai nai tun dai ja bpai yeun kiang kahng tur
I’ll go immediately, I’ll stand beside you
ไปอยู่ดูแลเป็นเพื่อนเธอ ให้เธอหมดความกังวลใจ
Bpai yoo doo lae bpen peuan tur hai tur mot kwahm gungwon jai
I’ll take care of you as your friend, I’ll relieve your worry
จะไปในทันใด จะตรงไปจะใกล้ไกล
Ja bpai nai tun dai ja dtrong bpai ja glai glai
I’ll go immediately, I’ll go straight there, near or far
หากเป็นเธอจะรีบไป ให้เธอได้ความสบายใจ
Hahk bpen tur tee reep bpai hai tur dai kwahm sabai jai
If it’s you, I’ll hurry over to make you comfortable

See also  เนื้อเพลง แค่อยู่กับฉัน ZEEMON x DELTA | เนื้อเพลง ออกใหม่

โปรดจงรู้ว่ามี อยู่ตรงนี้อีกคน
Bproht jong roo wah mee yoo dtrong nee eek kon
Please know that you have someone else right here
กับชีวิตที่วกวน จะมีผู้คนกี่คนที่เป็นมิตรแท้
Gup cheewit tee wok won ja mee poo kon gee kon tee bpen mit tae
In such a meandering life, how many people will be your true friend?

(*,**)

จิตใจยังพร้อมจะยินดี กับรอยยิ้มที่เธอมี
Jit jai yung praum ja yin dee gup roy yim tee tur mah
My heart is still ready to be happy with your smile
อยากเห็นยิ้มที่ชื่นบาน อยากเห็นจากเธอ
Yahk hen yim tee cheun bahn yahk hen jahk tur
I want to see a cheerful smile, I want to see it from you

See also  เนื้อเพลง เพลง ยื้อ ดาต้า - เพลงประกอบละครหลบผีผีไม่หลบ ฟังเพลง MV เพลงยื้อ | เนื้อเพลง ถูกต้องที่สุด

อยากให้เธอได้มี สิ่งที่ดีเรื่อยไป
Yahk hai tur dai mee sing tee dee reuay bpai
I want you to constantly have good things
หากวันไหนเกิดทุกข์ภัย โปรดจงมั่นใจ
Hahk wun nai gert took pai bproht jong mun jai
If one day you happen to be suffering, please be certain

(**,**)

รูปภาพธีมLyrics“ด้วยรักและผูกพัน (Duay Ruk Lae Pook Pun)” by Bird Thongchaiจัดทำโดย Thejazzking.com.

เนื้อเพลง“ด้วยรักและผูกพัน (Duay Ruk Lae Pook Pun)” by Bird Thongchai
เนื้อเพลง“ด้วยรักและผูกพัน (Duay Ruk Lae Pook Pun)” by Bird Thongchai

นอกจากบทความในหัวข้อLyrics“ด้วยรักและผูกพัน (Duay Ruk Lae Pook Pun)” by Bird Thongchai แล้วคุณยังสามารถดู Lyrics อัปเดตใหม่ที่นี่: ดูที่นี่.

https://thejazzking.com หวังว่าข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อเพลง“ด้วยรักและผูกพัน (Duay Ruk Lae Pook Pun)” by Bird Thongchaiที่เรานำเสนอจะ นำมาซึ่งมูลค่ามากมาย สำหรับคุณ.

ผู้คนกำลังมองหาหัวข้อ เนื้อเพลง“ด้วยรักและผูกพัน (Duay Ruk Lae Pook Pun)” by Bird Thongchai.

#ดวยรกและผกพน #Duay #Ruk #Lae #Pook #Pun #Bird #Thongchai.

“ด้วยรักและผูกพัน (Duay Ruk Lae Pook Pun)” by Bird Thongchai.

Leave a Comment