คอร์ดเพลง 250 สอพลอ – Rap Against Dictatorship, feat. Liberate P, Dif Kids, K.Aglet, G-Bear & Hockhacker ⋆ คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง | คอร์ดเล่นเปียโน

คุณกำลังค้นหาหัวข้อ คอร์ดเพลง 250 สอพลอ – Rap Against Dictatorship, feat. Liberate P, Dif Kids, K.Aglet, G-Bear & Hockhacker ⋆ คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง ที่ถูกต้องหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้นโปรดดูเนื้อเพลงของเพลงนี้ในขณะนี้.

คอร์ดเพลง 250 สอพลอ – Rap Against Dictatorship, feat. Liberate P, Dif Kids, K.Aglet, G-Bear & Hockhacker ⋆ คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง | คอร์ดพิมพ์ซ้ำ.

คอร์ดเพลง 250 สอพลอ- Rap Against Dictatorship

Rap Against Dictatorshi

คอร์ดเพลง 250 สอพลอ

Single : 250 สอพลอ

คีย์คอร์ดเพลง 250 สอพลอ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

คอร์ดเพลง 250 สอพลอ - Rap Against Dictatorship

C#m 

ที่ต้องมี 

 

แต่ไม่มี

เพราะคนสอพลอ

C#m 

ที่ต้องมี 

 

แต่ไม่มี

เพราะคนสอพลอ

C#m 

ที่ต้องมี 

 

แต่ไม่มี

เพราะคนสอพลอ

C#m 

ที่ต้องมี 

 

แต่ไม่มี

เพราะคนสอพลอ

C#m 

พลอ.. สอพลอ.. ชี้นิ้ว

เลือกคนมาสอพลอ

C#m 

พลอ.. สอพลอ.. กกต. ก็

C#m 

พลอ.. สอพลอ.. ที่ม

าของพวกมึงแม่งสอพลอ…

C#m 

พลอ.. สอพลอ.. โหวต

ในสภาแม่งสอพลอ

C#m 

พลอ.. สอพลอ.. ไม่อ

ยากพูดเยอะเดี๋ยวเจ็บคอ

C#m 

พลอ.. สอพลอ.. ขึ้น

ต้นด้วยสอ 

 

ลงด้วยอ้อ

C#m 

พลอ.. สอพลอ.. 250

 คนสอพลอ

 

ยกมือไหว้สามที

 

พวกเราเป็น

คนดีที่สุดในปฐพี

 

ก็หลังจากนั้น

 

ไม่เหมือนถ้อยคำวลี

ที่จะเลือกก็ถูกจำกัดเรื่องเก้าอี้

C#m 

ก็น้อมนำด้วยคำสอน

 

บางคนก็คัดค้าน

บอกกัญชามันพาหลอน

 

ขอแค่ทำจริง

C#m 

ไม่เอาสิ่งที่สนอง

 

หาเสียงกันไปทำไม

ถ้าคืนนั้นหมายังหอน

C#m 

เลือกตั้งมันน่าตลก 

างคนช่วยเลือกนายก

C#m 

เลือกตั้งไม่น่าเคารพ 

ลูกไม้คล้ายอุซป

C#m 

มหัศจรรย์สอพลอพี่น้องกันไปวัน 

ในมือจะเลือกใครกัน

หรือเราต้องเลือกตามกรรมพันธุ์

C#m 

ก็เลวทุกวัน 

 

ไม่เอาคนคนดีแค่ในบางวัน

 

ไม่ใช่คนดูใ

นอัฒจันทร์ 

 

ประเทศกูเจ๊งใครรับประกัน

C#m 

จบสอพลอไม่ใช่เรื่องแปลก

งตารอมีแต่เพื่อนแดก

C#m 

งกินอยู่มันไม่มีรสชาติ

มีอำนาจ 

 

คุณค่าเขาวัดที่เครื่องแบบ

C#m 

งบอกไม่แฟร์

 

วอแวกูก็ไม่แคร์หรอก

 

อย่าจอแจ

 

แค่กลโกงในมือกูแบออก

C#m 

มึงมี plan แต่ไม่มี point

ดมการณ์มีแรงแต่ไม่มี 

C#m 

ของกูล้นมืออย่าให้มี 

 

เข้าใจที่

กูพูด แล้วมึงต้อง choose me boy

C#m 

น้ำตาแทบย้อย

 

ออกคำสั่ง

เรียบร้อย 

 

และข้าน้อยห้ามติ

C#m 

ล้านคน เริ่มจะไม่มี choice

 

เพราะว่ามีข้

าน้อย ตั้ง 

C#m 

พลอ.. สอพลอ.. รัฐธ

รรมนูญแม่งสอพลอ…

C#m 

พลอ.. สอพลอ.. ชี้นิ้ว

เลือกคนมาสอพลอ

C#m 

พลอ.. สอพลอ.. ที่ม

าของพวกมึงแม่งสอพลอ…

C#m 

พลอ.. สอพลอ.. โหวต

ในสภาแม่งสอพลอ

C#m 

พลอ.. สอพลอ.. ไม่อ

ยากพูดเยอะเดี๋ยวเจ็บคอ

C#m 

พลอ.. สอพลอ.. ขึ้น

ต้นด้วยสอ 

 

ลงด้วยอ้อ

C#m 

พลอ.. สอพลอ.. 250

 คนสอพลอ

C#m 

ที่ต้องมี 

 

แต่ไม่มี

เพราะคนสอพลอ

C#m 

ที่ต้องมี 

 

แต่ไม่มี

เพราะคนสอพลอ

C#m 

ที่ต้องมี 

 

แต่ไม่มี

เพราะคนสอพลอ

C#m 

ที่ต้องมี 

 

แต่ไม่มี

เพราะคนสอพลอ

 

หยุดหลอก

C#m 

ตัวเองมึงอย่าแถ

 

ได้จะคืบ

จะเอาศอกมึงอย่ามักมาก

 

หวงตำแหน่ง

C#m 

หวงก้างมึงไม่ได้รักชาติ

 

และกูโครต

ไม่พอใจอยากให้มึงรับทราบ

 

มึงมันไม่เ

C#m 

หมาะสม 

 

จงสำเหนียกตัวเองบ้าง

 

อยากกระโดด

ถีบปากแต่กูเองก็เกรงว่า

C#m 

ควบคุมอารมณ์ไม่อยากให้ตัวกูเองบ้า

เคารพคนผิดเหมือนกับ 

 

ยืนตรงร้องเพลงชาติ

C#m 

ถึงจำพวกคนสอพลอ

เหล่านั้นมีผบ. 

C#m 

ที่เหลือคือคนที่ถูกเลือก

 

จากกลุ่ม

 คน สิ้น ชื่อ. เหล่านั้น

C#m 

ดเลือกกันเอง 

 

ให้เค้าเลือกกันมา

มาจบที่การแต่งตั้ง

C#m 

ให้เลือกผู้แทน 

 

แต่มึงคุมชะตา

อย่าหวังว่าคนไม่แบ่งข้าง

 

คนที่ชอบประจบสอพลอ

ที่กูไม่ใช้ ว แหวน

 

เพราะกูไ

C#m 

ม่อยากไปที่ 

ผด็จการที่มึงวางแผน

C#m 

ชาชน เลือกผู้แทน ในครั้งนี้

อำนาจ คนสอพลอ เข้ามาชี้

C#m 

หน้าที่ นั่งสปา คุมอำนาจ

 

ได้สอพลอ

 

มาคุมชาติ

C#m 

พลอ.. สอพลอ.. รัฐธ

รรมนูญแม่งสอพลอ..

C#m 

พลอ.. สอพลอ.. ชี้นิ้ว

เลือกคนมาสอพลอ

C#m 

พลอ.. สอพลอ.. กกต. ก็

C#m 

พลอ.. สอพลอ.. โหวต

ในสภาแม่งสอพลอ

C#m 

พลอ.. สอพลอ.. ไม่อ

ยากพูดเยอะเดี๋ยวเจ็บคอ

C#m 

พลอ.. สอพลอ.. ขึ้น

ต้นด้วยสอ 

 

ลงด้วยอ้อ

C#m 

พลอ.. สอพลอ.. 250

 คนสอพลอ

C#m 

ที่ต้องมี 

 

แต่ไม่มี

เพราะคนสอพลอ

C#m 

ที่ต้องมี 

 

แต่ไม่มี

เพราะคนสอพลอ

 

สิทธิ์ที่ต้องมี แต่ไม่มี เพราะคนสอพลอ

 

สิทธิ์ที่ต้องมี แต่ไม่มี เพราะคนสอพลอ

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

RAP AGAINST DICTATORSHIP – “250 สอพลอ”
Feat. Liberate P, Dif Kids, K.Aglet, G-Bear & Hockhacker

รูปภาพธีม คอร์ดเพลง 250 สอพลอ – Rap Against Dictatorship, feat. Liberate P, Dif Kids, K.Aglet, G-Bear & Hockhacker ⋆ คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง จัดทำโดย Thejazzking.com.

คอร์ดเพลง 250 สอพลอ - Rap Against Dictatorship, feat. Liberate P, Dif Kids, K.Aglet, G-Bear & Hockhacker ⋆ คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง
คอร์ดเพลง 250 สอพลอ – Rap Against Dictatorship, feat. Liberate P, Dif Kids, K.Aglet, G-Bear & Hockhacker ⋆ คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง

นอกจากบทความในหัวข้อ คอร์ดเพลง 250 สอพลอ – Rap Against Dictatorship, feat. Liberate P, Dif Kids, K.Aglet, G-Bear & Hockhacker ⋆ คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง แล้วคุณยังสามารถดู คอร์ดเล่นง่ายที่สุดที่นี่: ดูคอร์ดที่ดีที่สุดเพิ่มเติมที่นี่.

https://thejazzking.com/หวังว่าข้อมูลเกี่ยวกับคอร์ดเพลง 250 สอพลอ – Rap Against Dictatorship, feat. Liberate P, Dif Kids, K.Aglet, G-Bear & Hockhacker ⋆ คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลงที่เรานำเสนอจะ มีค่า สำหรับคุณ.

ดูว่าผู้คนกำลังมองหาอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้คอร์ดเพลง 250 สอพลอ – Rap Against Dictatorship, feat. Liberate P, Dif Kids, K.Aglet, G-Bear & Hockhacker ⋆ คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง.

#คอรดเพลง #สอพลอ #Rap #Dictatorship #feat #Liberate #Dif #Kids #KAglet #GBear #Hockhacker #คอรดกตาร #เนอเพลง.

Leave a Comment