คอร์ดเพลง

คอร์ดเพลง ม้าป่า – เดอะ ริช มอน ทอย(The Rich man toy) เวอร์ชั่น 3 | คอร์ดเพลงพิมพ์ซ้ำ

คุณกำลังค้นหาหัวข้อ คอร์ดเพลง ม้าป่า – เดอะ ริช มอน ทอย(The Rich man toy) เวอร์ชั่น 3 ที่ถูกต้องหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้นโปรดดูเนื้อเพลงของเพลงนี้ในขณะนี้.

คอร์ดเพลง ม้าป่า – เดอะ ริช มอน ทอย(The Rich man toy) เวอร์ชั่น 3 | คอร์ดถูกต้องที่สุด.

ม้าป่า : E/A/ 4

E A
เ พ ล ง เ ดิ ม ที่ เ ค ย ร่ำ ร้ อ ง อ้ อ ม แ ข น ที่ ช่ ว ย ป ร ะ ค อ ง
E A E
เ ตี ย ง น อ น ที่ ห ลั บ ทุ ก ค่ำ คืน อ า ภ ร ณ์ ส ะ ก ด ด ว ง ต า
A E A
ยิ้ ม ห ว า น ที่ ห ล ง ลื ม เ ลื อ น ด า ว เ ดื อ น ป ร ะ ทิ น รู ป โ ฉ ม ง า ม
B
อ ย่ า ทำ เ ห มื อ น เ หิ น ห่ า ง

E B A E
* *เ พ ล ง เ พ ลิ น ใ น แ ส ง แ พ ร ว พ ร า ว วิ บ วั บ ว า ว ดั่ ง ด า ว ล้ อ ม จั น ท ร์
A E B
ร้ อ ย เ รื่ อ ง ร า ว ม อ บ ค ว า ม รั ก ต ร า บ ชั่ ว น า น
E B A E
ร า ต รี ที่ ฝั น ย า ว ไ ก ล โ ล ก ทั้ ง ใ บ ส่ ง ร อ ย ยิ้ ม กั น
A E B
เ ห็ น ผู้ ค น เ ป ล่ ง คำ พ ร้ อ ม กั น ว่ า รั ก

E/A 2

E A
บ ร ร เ ล ง ป ร ะ ห นึ่ ง หิ น ผ า ร ว ม กั น ม า เ ป็ น ใ จ เ ดี ย ว
E A
ดั ง เ คี ย ว ที่ เ กี่ ย ว ใ น ท้ อ ง น า
B
ก ล ม เ ก ลี ย ว เ ห มื อ น ม้ า ป่ า

E A G B
เ พ ล ง เ พ ลิ น ใ น แ ส ง แ พ ร ว พ ร า ว วิ บ วั บ วิ บ วั บ วิ บ ว า ว วิ บ ว า ว วิ บ ว๊ า บ
E A G B
เ พ ล ง เ พ ลิ น ใ น แ ส ง แ พ ร ว พ ร า ว วิ บ วั บ วิ บ วั บ วิ บ ว า ว วิ บ ว า ว วิ บ ว๊ า บ
E A G B
เ พ ล ง เ พ ลิ น ใ น แ ส ง แ พ ร ว พ ร า ว วิ บ วั บ วิ บ วั บ วิ บ ว า ว วิ บ ว า ว วิ บ ว๊ า บ
E A G B
เ พ ล ง เ พ ลิ น ใ น แ ส ง แ พ ร ว พ ร า ว วิ บ วั บ วิ บ วั บ วิ บ ว า ว วิ บ ว า ว วิ บ ว๊ า บ

solo E/A/B/E/E/A/B 6 E End

รูปภาพธีมคอร์ดเพลง ม้าป่า – เดอะ ริช มอน ทอย(The Rich man toy) เวอร์ชั่น 3จัดทำโดย Thejazzking.com.

คอร์ดเพลง ม้าป่า – เดอะ ริช มอน ทอย(The Rich man toy) เวอร์ชั่น 3

นอกจากบทความในหัวข้อ คอร์ดเพลง ม้าป่า – เดอะ ริช มอน ทอย(The Rich man toy) เวอร์ชั่น 3 แล้วคุณยังสามารถดู คอร์ดถูกต้องที่สุดที่นี่: ดูคอร์ดเพิ่มเติมที่นี่.

เราหวังว่าข้อมูลเกี่ยวกับ คอร์ดเพลง ม้าป่า – เดอะ ริช มอน ทอย(The Rich man toy) เวอร์ชั่น 3 ที่เรานำเสนอจะ มีประโยชน์ สำหรับคุณ.

คำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ คอร์ดเพลง ม้าป่า – เดอะ ริช มอน ทอย(The Rich man toy) เวอร์ชั่น 3.

#คอรดเพลง #มาปา #เดอะ #รช #มอน #ทอยThe #Rich #man #toy #เวอรชน.

คอร์ดเพลงลม
คอร์ดเพลงปราณี
คอร์ดเพลงคิดถึง
คอร์ดเพลง 40 km/hr
คอร์ดเพลงเงือกทอง
คอร์ดเพลงทางผ่าน
คอร์ดเพลงขอบคุณที่รักกัน
คอร์ด เพลง บ่ ได้ ฮัก
คอร์ด เพลง กะลา
คอร์ดเพลงที่ผ่าน
คอร์ดเพลง ถูกที่ผิดเวลา
คอร์ดเพลงสุดที่รัก
คอร์ดเพลง ตัวไกลใจเดิม
คอร์ดเพลงง่ายเกินไป
คอร์ดเพลงช่วงเวลา
คอร์ดเพลงภาวนา
คอร์ดเพลงนกเจ่า
คอร์ดเพลงรักเดียว
คอร์ดเพลงลัง
คอร์ดเพลง ถ้าฉันเป็นเขา

Parisian Ernesto

สวัสดีทุกคนฉันชื่อ Parisian Ernest ฉันเป็นคนรักดนตรีดังนั้นฉันจึงสร้างเว็บไซต์นี้ด้วยความปรารถนาที่จะแบ่งปันเนื้อหาเกี่ยวกับเพลง ในเว็บไซต์นี้ฉันจะให้คุณมีเนื้อเพลงคอร์ดเพลงและข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับเพลงล่าสุด เราหวังว่าข้อมูลนี้จะมีคุณค่ามากสำหรับคุณ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button