คอร์ดเพลง ความรู้ ความจริง Boy Imagine | คอร์ดถูกต้องที่สุด

คุณกำลังค้นหาหัวข้อ
คอร์ดเพลง ความรู้ ความจริง Boy Imagine

ที่ถูกต้องหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้นโปรดดูเนื้อเพลงของเพลงนี้ในขณะนี้.

คอร์ดเพลง ความรู้ ความจริง Boy Imagine

| คอร์ดถูกต้องที่สุด.

Original Key

🎸คอร์ดง่ายๆ

เลื่อน

ความรู้ ความจริง

Original Key

เมื่อDสายน้ำพานพบทะเล

ยิ่งได้มารู้ว่Bmาตัวเองเล็ก

แล้วท้องทะเลนั้นช่างกว้างใหญ่

เมื่อGทะเลได้พบแผ่นฟ้า

เราจึงได้รู้ว่Aาผืนฟ้านั้นกว้างกว่า


และDเมื่อฉันออกมานอกเขตแดนนี้

สิ่งBmที่ฉันเคยรู้ทั้งหมด

ที่มันสั่นคลอนขึ้นมาทันใด

สิ่งGที่เคยคิดว่าแสนไกล

เรายังคงมีถัAดไปจากสิ่งนั้น


เพราะสิ่งไหนDอะไร มันจะยิ่งใหญ่

จนว่าไม่มีสิ่Bmงใดอยู่ภายนอกมัน

และGสิ่งใดที่มันจะเล็กลงไป

จนไม่มีสิ่Aงใดอยู่ภายในมัน


และGสิ่งที่รู้เราจะมีสักเพียงไหน

เมื่อเทียบกับทั้งAหมด..

สิ่งที่เราพบGเจอจริงๆ

นั้นมันจะมีได้สักเพียงไหน

เมื่อAเทียบกับทั้งหมด


* สิ่งที่เรารู้นั้Dนเทียบไม่ได้เลยกับสิ่งที่เราไม่รู้

ช่วงเวลาBmที่เรานั้นมีชีวิตอยู่บนโลก

มันก็คงจะเทียบไม่ได้เGลย

กับช่วงเวลาAที่เราไม่ได้มีชีวิต


* เราเกิดบนโลกDขึ้นมา แค่เพียงลำพัง

แล้วเราจะต้องBmตายไป เพียงลำพัง

ทุกผู้คนนั้นGเพียงผู้ร่วมทางทางหนึ่ง

แต่ช่วงเวลาAที่ได้ร่วมทางหนึ่งนั้น

ฉันพลันได้รู้ว่าฉันนั้นรักDเธอ

ฉันพลันได้รู้ว่าฉันนั้นรักBmเธอ

ฉันพลันได้รู้ว่าฉันนั้นรักGเธอ..       A


เพียงDพอหรือยังชีวิตหนึ่ง

รู้เBmท่านี้พอหรือยังชีวิตหนึ่ง

แม้ชั่Gวชีวิตเราจะเจอกันเพียงหนึ่งครั้ง

แต่เพียงเธอยิ้มAให้กัน ใช่ไหม


ครั้งDเดียวเพียงได้พานพบ

ครั้งBmเดียวเพียงได้สัมผัส

ร้อยGวันตายก็ใช่อายุสั้น

พันปีจากกันAก็ใช่ว่าอายุยืน


เพราGะสิ่งที่รู้เราจะมีสักเพียงไหน

เมื่อเทียบกับทั้งAหมด

สิ่งที่เราพบGเจอจริงๆ

นั้นมันจะมีได้สักเพียงไหน

เมื่อAเทียบกับทั้งหมด


* สิ่งที่เรารู้นั้Dนเทียบไม่ได้เลยกับสิ่งที่เราไม่รู้

ช่วงเวลาBmที่เรานั้นมีชีวิตอยู่บนโลก

มันก็คงจะเทียบไม่ได้เGลย

กับช่วงเวลาAที่เราไม่ได้มีชีวิต


* เราเกิดบนโลกDขึ้นมา แค่เพียงลำพัง

แล้วเราจะต้องBmตายไป เพียงลำพัง

ทุกผู้คนนั้นGเพียงผู้ร่วมทางทางหนึ่ง

แต่ช่วงเวลาAที่ได้ร่วมทางหนึ่งนั้น

ฉันพลันได้รู้ว่าฉันนั้นรักDเธอ

ฉันพลันได้รู้ว่าฉันนั้นรักBmเธอ

ฉันพลันได้รู้ว่าฉันนั้นรักGเธอ..       A

INSTRU : D|Bm|G|A

ถ้าGหากเราใช้แต่สิ่งที่รู้และคุ้นชิน

เป็นเกณฑ์ตัดสินAสรรพสิ่งทั้งหลาย

อย่างGนั้นคนเป็นถ้าร้องไห้เมื่อจะตาย

คนตายจะร้องAไห้ไหมเมื่อจะเกิด

เพราGะสิ่งที่เรารู้นั้นเราจะมีสักเพียงไหน

เมื่อเทียบกับทั้งAหมด

สิ่งที่เราพบGเจอจริงๆ

นั้นมันจะมีได้สักเพียงไหน

เมื่อAเทียบกับทั้งหมด


* สิ่งที่เรารู้นั้Dนเทียบไม่ได้เลยกับสิ่งที่เราไม่รู้

ช่วงเวลาBmที่เรานั้นมีชีวิตอยู่บนโลก

มันก็คงจะเทียบไม่ได้เGลย

กับช่วงเวลาAที่เราไม่ได้มีชีวิต


* เราเกิดบนโลกDขึ้นมา แค่เพียงลำพัง

แล้วเราจะต้องBmตายไป เพียงลำพัง

ทุกผู้คนนั้นGเพียงผู้ร่วมทางทางหนึ่ง

แต่ช่วงเวลาAที่ได้ร่วมทางหนึ่งนั้น

เราเกิดบนโลกDขึ้นมา แค่เพียงลำพัง

แล้วเราจะต้องBmตายไป เพียงลำพัง

ทุกผู้คนนั้นGเพียงผู้ร่วมทางทางหนึ่ง

แต่ช่วงเวลาAที่ได้ร่วมทางหนึ่งนั้น

ฉันพลันได้รู้ว่าฉันนั้นรักDเธอ

ฉันพลันได้รู้ว่าฉันนั้นรักBmเธอ

ฉันพลันได้รู้ว่าฉันนั้นรักGเธอ..

ฉันพลันได้รู้ว่าฉันนั้นรักA..

ฉันพลันได้รู้ว่าฉันนั้นรักเธอ..

INSTRU : D


รายการคอร์ดเพลงโปรดของฉัน
🎸 ดูตารางคอร์ดกีตาร์

รูปภาพธีม
คอร์ดเพลง ความรู้ ความจริง Boy Imagine

จัดทำโดย Thejazzking.com.


คอร์ดเพลง ความรู้ ความจริง Boy Imagine

คอร์ดเพลง ความรู้ ความจริง Boy Imagine

นอกจากบทความในหัวข้อ
คอร์ดเพลง ความรู้ ความจริง Boy Imagine

แล้วคุณยังสามารถดู คอร์ดเพลงออกใหม่ที่นี่: ดูคอร์ดที่เผยแพร่ใหม่ที่นี่.

Thejazzkingsหวังว่าข้อมูลเกี่ยวกับ
คอร์ดเพลง ความรู้ ความจริง Boy Imagine

ที่เรานำเสนอจะ นำมาซึ่งมูลค่ามากมาย สำหรับคุณ.

การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ
คอร์ดเพลง ความรู้ ความจริง Boy Imagine

.

#คอรดเพลง #ความร #ความจรง #Boy #Imagine.

See also  คอร์ดเพลง จำตัวเองได้ไหม - เจมส์ เวอร์ชั่น 2 | คอร์ดเล่นเปียโน

Leave a Comment